„Lidl Lietuva“ pradėjo darbuotojų atranką naujajam logistikos centrui Vilniuje, netoli Lentvario. Bendrovė į savo komandą jau kviečia prisijungti sandėlio grupių vadovus, planuojama, kad kitąmet...
Konkurencingas atlygis, lankstumas, komandiškumas ir karjeros galimybės – vieni iš daugelio „Lidl Lietuva“ privalumų, kuriuos išskiria lojalūs įmonės darbuotojai. Kas dar motyvuoja likti viename...
Į darbą – kaip į šventę. Tokiu leitmotyvu gali džiaugtis ne kiekvienas Lietuvos gyventojas – dėl šios priežasties atradę sau mielą profesiją yra labiau linkę nekeisti nei darbo pobūdžio, nei...
Krovinių gabenimas jūra yra dažnai didelių ir sunkių krovinių gabenimo būdas. Tai viena iš labiausiai paplitusių transporto rūšių ir sudaro daugiau nei 80 % visų pasaulyje parduodamų produktų. Prekės...
Darbuotojų įvairovė – svarbus įmonių lyderystės darbo rinkoje bruožas. Personalo valdymo specialistai įsitikinę, kad komandoje puoselėjama įvairovė leidžia visai organizacijai veikti efektyviau ir...
Aly­taus ben­dra­dar­bys­tės cen­tras „Spie­čius“ šven­tė įkur­tu­ves nau­jo­se pa­tal­po­se Aly­vų ta­ke 11. Ko­dėl „Spie­čiu­je“ ver­slas au­ga grei­čiau? At­sa­ky­mo ieš­ko­jo pra­de­dan­tys...
Ša­lies eko­no­mi­kai svar­biam sek­to­riui – bal­dų pra­mo­nei – ma­ži­nant tem­pus, tre­čią de­šimt­me­tį Aly­tu­je vei­kian­ti „Ja­kob­sen Ho­me Co“ minkš­tų bal­dų ga­myk­la iš­lie­ka...
Lie­tu­vos kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­ba ba­lan­džio 27-ąją pri­ėmė nu­ta­ri­mą, ku­riuo leis­ta Vil­niu­je re­gist­ruo­tai ben­dro­vei „Feg­da gru­pė“ įsi­gy­ti kon­tro­li­nį – ne ma­žiau kaip 75,10...
Pirmojo šių metų ketvirčio darbuotojų užmokesčio vidurkis įmonėje „Lidl Lietuva“ prieš mokesčius siekė 1925,42 eurus ir buvo didžiausias tarp maisto produktais prekiaujančių penkių didžiųjų šalies...
Šy­lant orams vis dau­giau dvi­ra­čių iš­rie­da į Aly­taus gat­ves, dvi­ra­čių ta­kus ir par­kus. Įsi­bė­gė­ja nau­jas se­zo­nas. Ta­čiau, kad ga­lė­tu­me tin­ka­mai mė­gau­tis sa­vo dvi­ra­te...
Ba­lan­džio 4-ąją Kau­no apy­gar­dos teis­mas pri­ėmė nu­tar­tį ne­tvir­tin­ti Aly­taus re­struk­tū­ri­zuo­ja­mos šal­dy­tu­vų ga­min­to­jų ben­dro­vės „Snai­gė“ re­struk­tū­ri­za­vi­mo pla­no. Įmo­nė...
Taip sa­ko Aly­tu­je vei­kian­čios ga­myk­los „Ali­ta“ ga­my­bos va­do­vas Vik­to­ras Mos­to­vo­jus. O su juo kal­ba­mės ne­ei­li­ne pro­ga. Šį­met ga­myk­lai su­kan­ka 60 me­tų, jos lau­kia di­de­lės...
Statybos – vienas sudėtingiausių dalykų. Taigi, belieka tik pridurti, kad planuojantiems statybas yra būtina ir tinkamai pasiruošti. Na, o, kad tai padaryti būtų lengviau ir, kad statybos vyktų kuo...
Šiais laikais, dažnas lietuvis renkasi paskolą, kad galėtų padengti stambesnes išlaidas – įsigyti naujos technikos, baldų, ar automobilį. Žinoma, nors paskola padeda greičiau įsigyti reikalingus...
„Lidl Lietuva“ šiais metais ir toliau išlaiko lyderės poziciją pagal mokamus atlyginimus tarp penkių didžiųjų maisto prekybos tinklų Lietuvoje, rodo naujausi „Rekvizitai.lt“ duomenys. Prestižiniais...
Subscribe to Verslas
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.