Siekiant auginti sėkmingą organizaciją, svarbu sukurti aplinką, kurioje darbuotojai jaustųsi įvertinti ir būtų motyvuoti reikšti savo nuomonę, siūlyti idėjas. Darbuotojų nuomonė ir pastebėjimai...
Įsteigta Alytaus regiono pramonės ir verslo asociacija (ARPVA). Ši organizacija sieks vienyti regiono verslo ir pramonės atstovus, skatinti ekonominę plėtrą bei stiprinti bendradarbiavimą tiek vietos,...
Iki šiol dar ne­bū­ta – Aly­taus mies­to val­džia su­mąs­tė sta­ty­ti ga­myk­lą ar­ba ga­my­bos pa­skir­ties pa­sta­tą. Kad tai re­a­liai pla­nuo­ja­ma, liu­di­ja ką tik su­reng­tas to­kio pa­sta­to...
Jeigu turite skolininkų, pirmiausia nusiraminkite: jų turi daugelis žmonių, taip pat ir nemažai įmonių. Norint atgauti savo pinigus, reikia veikti sumaniai, žinoti, kaip elgtis, kada ir kokių veiksmų...
Aly­tu­je, įmo­nė­je „Ast­ra LT“, šie­met mi­nin­čio­je sa­vo veik­los iš­ta­kų 95-me­tį, su­reng­ta Aly­taus re­gio­no pra­mo­nės ir ver­slo aso­cia­ci­jos (ARP­VA) stei­gia­mo­ji kon­fe­ren­ci­ja....
Inovacijų agentūros įsteigti bendradarbystės centrai „Spiečius“ tęsia tradiciją ir visą vasarą kviečia nemokamai naudotis daugiau nei 100 patogių darbo vietų visoje Lietuvoje. Akcija „Vasara...
Tyrimai rodo, kad saugumo jausmas darbe, kurį užtikrina sąžiningai mokamas atlyginimas, plačios karjeros galimybės ir pozityvi aplinka, tiesiogiai prisideda prie didesnės darbuotojų motyvacijos ir...
1 mln. 400 eurų – už tokią pradinę kainą bus parduodamas buvęs pašto pastatas Druskininkų centre. Priešais Druskonio ežerą ir Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčią, Vinco Kudirkos...
„Darbas LIDL? Tai aišku!“ – tokiu šūkiu šiltąjį sezoną pasitinka ir naują darbdavio įvaizdžio pavasario kampaniją pristato prekybos tinklas „Lidl“. Pagrindiniai trys šios kampanijos akcentai – aiškus...
Alytaus Putinų mikrorajono gyventojams ir svečiams ypač aktuali žinia.
Aly­tus pra­ėju­siais me­tais iš­gar­sė­jo ša­ly­je dėl nu­sta­ty­tų di­de­lių in­fra­struk­tū­ros plėt­ros įmo­kų, ku­rias į vie­ti­nį biu­dže­tą tu­ri su­si­mo­kė­ti no­rin­tie­ji sta­ty­ti...
Kai pastebite, kad jūsų įmonės finansinė padėtis tapo šiek tiek nestabili, galite pajusti būtinybę ieškoti išorinio finansavimo ir
Elektros darbai – neatsiejama paslauga siekiant užtikrinti aukščiausius elektros įrenginių eksploataci
Subscribe to Verslas
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.