Va­sa­ros „Žal­gi­ria­dos“ fi­na­luo­se – so­li­dus aly­tiš­kių me­da­lių der­lius (0)

AN informacija
Alytaus tinklininkės – čempionės.
Alytaus tinklininkės – čempionės.
Lie­tu­vos spor­to drau­gi­jos „Žal­gi­ris“ 80-me­čiui skir­to­se va­sa­ros spor­to žai­dy­nė­se, ku­rių fi­na­lai vy­ko Pa­lan­go­je ir Šven­to­jo­je, ap­do­va­no­ji­mais pa­si­puo­šė Alytaus ko­man­dos, pa­do­va­no­jusios vie­ną gau­siau­sių me­da­lių der­lių žaidynių istori­joje.

35-oje va­sa­ros „Žal­gi­ria­do­je“ var­žė­si virš 600 spor­ti­nin­kų, o aly­tiš­kiams ge­riau­siai se­kė­si mo­te­rų krep­ši­nio ir tin­kli­nio rung­ty­se.
Fi­na­li­nį mies­tų gru­pės tin­kli­nio tur­ny­rą lai­mė­jo Aly­taus „Oc­ta“ (žai­džian­čio­ji tre­ne­rė Jur­gi­ta Mar­ge­vi­čiū­tė), ant­ros li­ko kau­nie­tės, tre­čios – klai­pė­die­tės.
 

„Žal­gi­ria­dos“ mo­te­rų krep­ši­nio var­žy­bas, ku­rio­se žai­dė ir mies­tų, ir ra­jo­nų ko­man­dos, lai­mė­jo Aly­taus RKL (ko­man­dos va­do­vė Kris­ti­na Gri­žie­nė). An­trą vie­tą už­ėmė Klai­pė­dos ra­jo­no, tre­čią – Kau­no krep­ši­nin­kės.
 

An­trą vie­tą mies­tų gru­pė­je tarp vy­rų iš­ko­vo­jo Aly­taus „Tan­kos“ ko­man­da, ap­len­ku­si Šiau­lius, o prie­kin pra­lei­du­si Ma­ri­jam­po­lę.


Bron­zos me­da­lius pel­nė dvi Aly­taus fut­bo­lo ko­man­dos – „Vėž­lai“ tre­čią vie­tą lai­mė­jo 7×7 var­žy­bo­se, o FK „Re­se“ – sen­jo­rų gru­pė­je.


Bron­zos me­da­lius ra­jo­nų gru­pė­je lai­mė­jo Drus­ki­nin­kų krep­ši­nin­kai ir tin­kli­nin­kai.


 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai