Jau šį šeštadienį, balandžio 1 dieną, paaiškės stipriausia Lietuvos vyrų tinklinio komanda. Pirmą sykį TOP SPORT Lietuvos vyrų tinklinio čempionato finalai bus surengti Alytaus tinklinio centre.
Aly­taus „Var­sos-Stron­gla­so“ ran­ki­nin­kai – daug­kar­ti­niai Lie­tu­vos aukš­čiau­sio­sios ran­ki­nio ly­gos pri­zi­nin­kai, vi­sų čem­pio­na­to me­da­lių kom­plek­tų sa­vi­nin­kai, taip pat ir...
Nėra nė vieno Lietuvoje gerai žinomo kovotojo, kuris nepradėjo savo karjeros nuo „Bushido SWAT“ turnyrų. Tai vienintelė galimybė tapti didžiųjų turnyrų dalimi. Tik čia sportininkai gali iškovoti...
Tarp­tau­ti­nis olim­pi­nis ko­mi­te­tas (TOC) ir jo va­do­vai į vie­šą­ją pa­sau­lio erd­vę pa­lei­do dvi­pras­miš­kų užuo­mi­nų dėl to, kad pa­ra­ma Ru­si­jos pra­dė­tam ka­rui Uk­rai­no­je...
Artėjantį savaitgalį vasario 4-5 d. Alytaus arenoje vyks Lietuvos rankinio federacijos (LRF) taurės turnyro finalinis ketvertas. Dėl LRF taurės kovos keturi vyrų ir keturi moterų klubai. Šeštadienį...
Ką daryti, jei nori visu kūnu pasinerti į vandens pramogas, o pats gyveni Marijampolės, Alytaus, Šakių, Prienų, Elektrėnų, Jonavos, Jurbarko, Ukmergės, Kėdainių ar Raseinių savivaldybėje?
Baigėsi beveik penkis mėnesius trukusi istorija, kurios metu politikai siekė išvaikyti kriminalinio pasaulio atstovus iš Lietuvos futbolo federacijos (LFF), ir jiems, trečiadienį LFF pasikeitus...
Pa­sau­lio, Eu­ro­pos ir Lie­tu­vos mo­te­rų kū­no fit­ne­so čem­pio­nė aly­tiš­kė Ju­li­ta Ciū­ny­tė, pa­da­riu­si svai­gi­nan­čią spor­ti­nę kar­je­rą, ne­stab­te­lė­jo il­sė­tis ant lau­rų....
Lap­kri­čio 28-ąją dau­giš­kis An­drius Ja­ki­ma­vi­čius pa­si­ra­šė su­tar­tį su Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja dėl Dau­gų ir­kla­vi­mo ba­zės nuo­mos pen­ke­rių me­tų...
„Palinkėsiu visiems jauniems žmonėms nebijoti išbandyti save visose srityse, tuomet lengviau išsirinkti sau mėgiamą veiklą, su kuria galbūt net ir neišsiskirs visą savo gyvenimą. Ir niekada nenuleisti...
Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja vie­šo kon­kur­so bū­du Dau­gų ir­kla­vi­mo ba­zę dau­giš­kiui, Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro di­rek­to­riui Vy­tau­tui Zub­rui...
Ne vie­na­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je kai ku­rie ta­ry­bos na­riai aiš­ki­no ne­su­pran­tan­tys, ko­kiu bū­du yra su­for­muo­ta Spor­to ta­ry­ba, net šmaikš­ta­vo –...
Pas­ta­ruo­ju me­tu Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vy­bę pa­sie­kė Dzū­ki­jos sos­ti­nės ran­ki­nio klu­bo „Var­sa“, tu­rin­čio ko­man­dą „Var­sa –Stron­gla­sas“, raš­tas, ku­riuo...
Daugeliui rugsėjo 1-oji yra tarsi nauja pradžia, idealiai tinkanti įtraukti įvairius užsiėmimus ir veiklas į savo kasdienybę, kadangi vėl grįžtame į rutiną, dėl ko planuoti savo laiką tampa kiek...
Vai­vai Ja­no­nie­nei ir Edi­tai Zab­lac­kie­nei drau­gys­tės pa­vy­dė­ti ga­lė­tų ne vie­nas. Dvi pus­se­se­rės ne­bi­jo iš­ban­dy­ti nei kik­bok­so tre­ni­ruo­čių, nei il­gų dis­tan­ci­jų bė­gi­mų....
Subscribe to Sportas
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.