„Ry­te pir­mas ži­nau nau­jie­nas, nes skai­tau elek­tro­ni­nes „Aly­taus nau­jie­nas“ (6)

Rimantas Jočys ir Justina Jočytė-Orinienė. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Rimantas Jočys ir Justina Jočytė-Orinienė. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Taip sa­ko aly­tiš­kis, Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los pu­čia­mų­jų in­stru­men­tų mo­ky­to­jas eks­per­tas Ri­man­tas Jo­čys.

Aly­taus laik­raš­tį jis skai­to 47-erius me­tus: „Ma­ne la­biau­siai do­mi­na kul­tū­ros ir spor­to nau­jie­nos. Pre­nu­me­ruo­ju elek­tro­ni­nį laik­raš­tį, jį gau­nu į elek­tro­ni­nį pa­štą PDF for­ma­tu. Elek­tro­ni­nės „Aly­taus nau­jie­nos“ man pa­tin­ka, nes ga­liu per­skai­ty­ti nak­tį, kai tik pa­si­ro­do laik­raš­tis, o ry­te pir­mas jau ži­nau vi­sas nau­jie­nas. La­bai pa­tin­ka ir to­dėl, kad… ir pats daž­nai pa­ra­šau ko­kį straips­nį apie Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los mo­ki­nių pa­sie­ki­mus, pa­ra­šo ir duk­ra Jus­ti­na.“

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai