Šiemet organizatoriai lankytojus kviečia su itin plačiu filmų asortimentu. Jau visai netrukus, gegužės 20-21 d. startuos atsinaujinęs, pernai didelio dėmesio susilaukęs projekto „Kino Zona“ renginys...
Me­tų pra­džio­je der­lus me­džio dro­žė­jas, skulp­to­rius, du­syk tau­to­dai­li­nin­kų kon­kur­so „Auk­so vai­ni­kas“ lau­re­a­tas Sau­lius Lam­pic­kas įžen­gė į sep­tin­tą de­šim­tį. Kaip pats...
Toks aly­tiš­kės, 16 kar­tų ap­lan­kiu­sios Die­vo ma­lo­nė­mis iš­gar­sė­ju­sią Lur­do šven­to­vę, pa­ta­ri­mas pir­mą kar­tą be­si­krau­nan­tiems pi­lig­ri­mi­nes kup­ri­nes
Kur gyvena kūrybinga alytiškių Agrinos ir Česlovo Slavinskų šeima, žinant namo numerį, laiptinę ir butą lengvai surasi iš šventinių puošmenų. Jie ne tik savo namus kiekvienai svarbesnei šventei...
Se­niai pa­mirš­ti lai­kai, kai vir­tu­vės jau­ku­mą kū­rė ap­trin­ta ku­li­na­ri­jos kny­ga su pluoš­tu jo­je sau­go­mų ran­ka ra­šy­tų re­cep­tų. In­ter­ne­tas at­vė­rė šiuo­lai­ki­nėms...
Tiesiog sumerkti gėles – jokia kūryba. Kas puošia erdves, žino, kiek sumanumo, kūrybos reikia įdėti, kad visa derėtų, kad žmonių širdys džiugesiu suplazdėtų. „Ką galvoju puošdama bažnyčios altorių?...
Šian­dien jau aki­vaiz­džiai ma­to­me, kad mū­sų Že­mei per sun­ku pa­kel­ti žmo­ni­jos ne­at­sa­kin­go po­žiū­rio į gam­tą pa­da­ri­nius – saus­ras, karš­čius, tirps­tan­čius le­dy­nus, gais­rus,...
Šiuo me­tu Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je yra nu­ties­ta be­veik 38 ki­lo­met­rai dvi­ra­čių ta­kų ir kas­met jie vis il­gi­na­mi. Aly­tiš­kė Bro­nis­la­va Ta­mu­ly­nie­nė, dvi­ra­tį pui­kiai val­dan­ti nuo...
Šiemet sukanka lygiai 15 metų, kai prasidėjo Martyno Starkaus ir Vytaro Radzevičiaus kelionės po pasaulį. Žurnalistai, rašytojai, TV laidų vedėjai savo titulų bagažą papildė dar vienu skambiu...
Tuo, kad vaikams svarbu skaityti, niekas neabejoja. Skaitydami mažieji lavina kalbos įgūdžius, vaizduotę ir kūrybiškumą. Tačiau vaikų knygų pasirinkimas itin platus – kaip išsirinkti literatūrą, kuri...
Ekspertai pastebi, kad Rusijos karas Ukrainoje turės įtakos viso pasaulio turizmo sektoriui. Keičiasi keliautojų srautai, įvestos sankcijos Rusijai ir Baltarusijai, o dėl koreguojamų skrydžių maršrutų...
„Ar tikrai paaugliai neskaito?“ – tokį klausimą šį savaitgalį Vilniaus knygų mugėje ruošiasi kelti paaugliams ir jaunimui rašantys autoriai, literatūros kritikai bei ekspertai. Diskusijoje bus...
Net dvi sos­ti­nes – lai­ki­ną­ją ir Dzū­ki­jos prieš ke­le­rius me­tus iš­kei­tęs į gy­ve­ni­mą so­dy­bo­je Rai­ti­nin­kų kai­me, Juo­zas Ado­mai­tis pa­ke­liui „įsu­ko“ Mak­niū­nų ba­ga­ži­nių...
Pa­sau­li­nė sta­tis­ti­ka liu­di­ja, kad net 70 pro­cen­tų įvai­rių ko­lek­ci­jų yra su­kaup­tos pri­va­čiai ir tik 30 – mu­zie­juo­se. Aly­taus ko­lek­ci­nin­kų klu­bas vie­ni­ja 90 na­rių, 40 jų –...
Aly­taus Jur­gio Kun­či­no vie­šo­sios bib­lio­te­kos fo­jė (Sei­ri­jų g. 2) iki va­sa­rio pa­bai­gos vei­kia Ane­lės Zur­lie­nės (nuotr.) aus­tų rink­ti­nių juos­tų pa­ro­da. Eks­po­nuo­ja­ma pu­sė...
Subscribe to Pomėgiai
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.