Šiandienė situacija verčia ieškoti naujų, iki šiol nenaudotų ar mažai naudotų tvarių energijos šaltinių. Vienas jų – maisto ir žaliosios atliekos, kurios yra puiki žaliava biometano dujų gamybai. Tą...
Maisto gaminimas – tai veikla, kuri patinka anaiptol ne visiems. Ne visuomet yra pakankamai laiko ir noro ilgas valandas leisti virtuvėje, tačiau maisto užsakymas į namus gali pareikalauti pernelyg...
Turbūt jau nestebina faktas, kad kitaip nei prieš kone 30 metų, šiuolaikinė nekilnojamojo turto rinka žmonėms vis dažniau pasiūlo įsigyti 1 ar 1,5 kambario, mažesnės kvadratūros butus. Pasikeitę...
Sunku net suskaičiuoti, kiek mūsų namuose yra skirtingų buitinės technikos prietaisų – vienokią ar kitokią įrangą pasitelkiame kiekviename žingsnyje. Norėtųsi, kad kiekvienas mūsų pirkinys tarnautų...
Taip sa­ko ge­gu­žės 20-ąją su­si­tuo­kę ir gi­mi­nių, ge­rų drau­gų bū­ry­je ves­tu­ves kai­mo so­dy­bo­je at­šven­tę Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riai Jū­ra­tė Ove­rai­ty­tė ir...
Alytaus mieste, daugiabučių namų teritorijose, pastatyti specialūs stovai su didmaišiais žaliosioms atliekoms. Šias atliekas rinks ir veš Alytaus miesto savivaldybės skelbtą konkursą laimėjęs Alytaus...
Aly­taus mies­te ir ra­jo­ne iki ge­gu­žės 1 d. pa­žen­klin­ti ir už­re­gist­ruo­ti 7157 gy­vū­nai au­gin­ti­niai. Ne­spė­ju­sie­ji iki šio Gy­vū­nų ge­ro­vės ir ap­sau­gos įsta­ty­mu nu­ma­ty­to...
Bet koks įvykis mūsų gyvenime, nesvarbu, ar tai būtų susitikimas su seniai matyta drauge miesto centre, ar ilgai lauktas žygis su skautų būreliu, reikalauja didesnio ar mažesnio pasirengimo
Ne tik pa­va­sa­rį, bet ap­skri­tus me­tus, be skai­ty­to­jų dė­me­sio ne­lie­ka ra­ši­niai apie gam­tą, ap­lin­kos ir sa­vų val­dų gra­ži­ni­mą. Ypač do­mi­na erd­vės su re­tes­niais au­ga­lais ir...
Vi­si jau esa­me pa­si­il­gę va­sa­riš­kos ši­lu­mos ir sau­lės. Tai džiu­gi­na, kai sa­vait­ga­lį nu­ta­ria­me pra­leis­ti gam­to­je. Ta­čiau na­muo­se ar dar­buo­jan­tis biu­re sau­lė var­gi­na, nes...
Ren­kan­tis bet ku­rią sto­go dan­gą, ne­rei­kė­tų at­si­žvelg­ti vien tik į dan­gos kvad­ra­ti­nio met­ro kai­ną. Ver­tė­tų su­da­ry­ti pil­ną vi­sų me­džia­gų ir dar­bų są­ma­tą, įver­tin­ti ir...
Židiniai ir krosnys yra puikus bet kurio kambario interjero akcentas, suteikiantys namams papildomo jaukumo ir grožio bei prabangos jausmą. Jei Jums pasisekė turėti tokį savo namuose, greičiausiai...
Jei norite pasigaminti naminio skysto muilo visada galite tiesiog sutarkuoti šiek tiek muilo ir užpilti karštu vandeniu. Dėl to po kelių dienų susidarys gelis ir turėsite skystą muilą. Bet ar...
Ne paslaptis, kad buities darbai eikvoja daug brangaus mūsų laiko. Na, o dabar, kai šių dienų visuomenė pasižymi tokiu dideliu profesiniu, akademiniu, saviugdos užimtumu, buities darbai gali tapti...
Šią sa­vai­tę Vidz­gi­rio bib­lio­te­ko­je (Li­kiš­kė­lių g. 12) ga­li­ma pa­ma­ty­ti S.Ža­dei­kie­nės kū­ry­bi­nių dar­bų pa­ro­dą „Gi­rios la­lau­ny­kai“. Jo­je eks­po­nuo­ja­mi au­to­ri­niai...
Subscribe to Namai
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.