Pa­se­nęs ir ne­es­te­tiš­kai at­ro­dan­tis sto­gas ne­puo­šia nė vie­no na­mo. Dar blo­giau, kai se­na dan­ga ima pra­leis­ti van­de­nį. Tai ga­li ne tik ge­ro­kai ap­kar­tin­ti gy­ve­ni­mą, bet ir...
Pasenęs ir neestetiškai atrodantis stogas nepuošia nei vieno namo. Dar blogiau, kai sena danga ima praleisti vandenį. Tai gali ne tik gerokai apkartinti gyvenimą, bet ir gerokai paploninti piniginę....
Ap­lin­kos pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ra (AP­VA) skel­bia, kad Vie­šų­jų in­ves­ti­ci­jų plėt­ros agen­tū­ra (VI­PA) pra­de­da įgy­ven­din­ti 2021–2027 m. in­ves­ti­ci­jų pro­gra­mą dau­gia­bu­čių...
Vi­so­je Lie­tu­vo­je pa­tik­ri­nus 15 re­no­vuo­tų dau­gia­bu­čių pa­aiš­kė­jo, jog po mo­der­ni­za­ci­jos dau­giau­sia ši­lu­mi­nės ener­gi­jos pra­ran­da pa­sta­tai, ne­pa­si­rū­pi­nę tin­ka­ma...
Statybos – vienas sudėtingiausių dalykų. Taigi, belieka tik pridurti, kad planuojantiems statybas yra būtina ir tinkamai pasiruošti. Na, o, kad tai padaryti būtų lengviau ir, kad statybos vyktų kuo...
Įrengdami savo lentyną su būtiniausiais valymo produktais, vienas iš prioritetų turėtų būti tinkamų produktų pasirinkimas, kurie tikrai efektyviai atlieka kasdienes užduotis ir intensyvų valymą. Visų...
Italai turi vieną naujametinę tradiciją, kurią būtų gerai mums visiems perimti- Naujųjų metų išvakarėse atsikratyti nereikalingų daiktų. Taigi, jei seniai norėjote susitvarkyti savo garderobą ir...
Gyventi jaukiai įrengtuose namuose tampa kur kas paprasčiau, pasinaudojus paskolos būsto remontui privalumais. Vartojimo paskola būsto remontui yra idealus pasirinkimas žmonėms, norintiems atnaujinti...
Kai saulė nusileidžia už horizonto ir įsivyrauja vėsus nakties oras, niekas taip nepadeda jaukiai jaustis kaip šilti namai. Skystojo kuro katilai yra populiarus namų ir pastatų šildymo būdas. Jie yra...
Jei nesate vienas iš nedaugelio laimingųjų, kurie žiemą nepaklūsta atšiauriam ir šaltam orui, žinote, kokių iššūkių gali atnešti žiema. Sniegas, šalta temperatūra ir tamsios dienos gali paskatinti...
Nors Aly­tus kar­tais ir pa­va­di­na­mas siu­vė­jų mies­tu, bet siū­ti li­tur­gi­nius dra­bu­žius bei juos siu­vi­nė­ti no­rin­čių­jų ne­at­si­ran­da. Tei­gia­ma, kad Lie­tu­vo­je vos ke­li siu­vė­jai...
Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos už­sa­ky­ta ana­li­zė at­sklei­dė, kad at­nau­jin­ti gy­ve­na­mą­jį dau­gia­bu­tį iki A ener­gi­nio nau­din­gu­mo kla­sės yra itin fi­nan­siš­kai pa­lan­kus spren­di­mas....
Virtuvė – namų erdvė, kuriai būtina kokybiška bei pakankamai intensyvi šviesa. Netinkamai virtuvėje suplanuotos apšvietimo sistemos gerokai apsunkina visus buitinius procesus, tad virtuvės šviestuvų...
Sugedus namuose esančiai buitinei technikai, gali kilti didelių nepatogumų. Jums ne tik tenka sukti galvą dėl to, kad negalite naudotis prietaisu, bet taip pat turite sugalvoti, kaip įrenginį...
Aly­taus gy­ven­to­jai jau ga­li pa­si­nau­do­ti vals­ty­bės pa­ra­ma dau­gia­bu­čių re­no­va­ci­jos pro­jek­tams fi­nan­suo­ti. Dau­gia­bu­čių na­mų at­nau­ji­ni­mo (mo­der­ni­za­vi­mo) pro­gra­mą...
Subscribe to Namai
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.