Nr. 85 (13755)

2022-07-29

„Alytaus naujienų“ numeryje 85 (13755) skaitykite:

 • Aly­taus ben­dro­vei bau­da – už rin­kai pa­teik­tą ne­sau­gų pa­vo­jin­gą pro­duk­tą
 • Dar­bą pra­dė­jo nau­jo­ji Aly­tus „Dre­vi­nu­ko” mo­kyk­los-dar­že­lio di­rek­to­rė Jur­gi­ta Ka­man­du­lie­nė
 • Aly­taus re­gio­no ver­slams – mui­ti­nės tik­ri­ni­mo vie­ta 
 • Tarp­tau­ti­nis pro­jek­tas pa­dė­jo ir dar pa­dės ko­vo­ti su CO­VID-19 pan­de­mi­jos pa­sek­mė­mis
 • Drau­di­ko-dur­ne­lio di­le­ma
 • Sau­gios ja­vap­jū­tės ga­ran­ti­ja – tvar­kin­gi kom­bai­nai
 • Tarp edu­ka­ci­nių erd­vių kon­kur­so nu­ga­lė­to­jų – dvi Aly­taus ra­jo­no gim­na­zi­jos
 • Aly­taus pa­tai­sos na­muo­se nu­teis­tie­ji mo­ko­si lie­ti žva­kes, ga­min­ti mui­lą ir megz­ti ko­ji­nes
 • Bu­ria­si ža­lių­jų sa­vi­val­dy­bių ini­cia­ty­va
 • Tvarios mados verslą kurianti Greta Šalkauskaitė: „Mano prioritetas – kokybė“
 • Są­mo­nin­gas ke­lio­nes or­ga­ni­zuo­jan­ti Mig­lė Ma­to­nė: „Sie­kia­me pa­ro­dy­ti ke­liau­to­jams gam­tos me­di­ci­nos ga­lią”
 • Aly­tiš­kiai da­ly­va­vo Len­ki­jos tau­rės fi­na­li­nia­me eta­pe
 • Po­ezi­jos mė­gė­jams, li­te­ra­tams, gam­tos my­lė­to­jams ir vi­siems ki­tiems
 • Va­rė­nos ra­jo­ne pa­skelb­ta eks­tre­ma­li si­tu­a­ci­ja dėl per di­de­lio kri­tu­lių kie­kio pa­da­ry­tos ža­los ūki­nin­kų pa­sė­liams
Alytaus Jurgio Kunčino viešoji biblioteka net ir karščiausiomis dienomis skaičiuoja sulaukianti virš šimto lankytojų per dieną, padaliniuose skaitytojų taip pat gausu. Bibliotekos darbuotojų teigimu,...
Pasirinkus tinkamą karjeros kelią, noras augti ir tobulėti profesinėje srityje yra ženkliai stipresnis, o tai veda link to, kad Jūs galite tapti tokiu specialistu, kurio trokšta praktiškai visi...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.