Nr. 84 (13754)

2022-07-28

„Alytaus naujienų“ numeryje 84 (13754) skaitykite:

 • Svei­ka­tos ta­ke – de­šimt nau­jų po­il­sio vie­tų. Aly­tiš­kiai pa­si­gen­da tu­a­le­to prie vai­kų žai­di­mų aikš­te­lės
 • „Ke­tur­ko­jo vil­čiai” trūksta beglobiams gyvūnams padėti pasirengusių savanorių
 • Dėl šuns įsi­gi­ji­mo ap­gau­ta Es­ti­jos pi­lie­tė
 • Pra­dė­jo veik­ti „Var­lės” fo­ntanas, Jau­ni­mo par­ke – rū­ku gai­vi­nan­tis „skė­tis”
 • Vasarą alytiškiai šluoja iš bibliotekų knygas
 • Mokyklą baigė „karantino karta“, šimtukų derlius mažesnis, už kiekvieną aukščiausią įvertinimą – 100 eurų premija
 • 101 įdomiausią Lietuvos vietą aprašęs Vykintas Vaitkevičius: „Keliaudami žmonės ieško istorijų“
 • Kvapniausiu 2022 metų augalu išrinktas „makaronų medis“ – katalpa
 • Aly­taus ra­jo­no po­li­ti­kas įsi­ti­ki­nęs, kad sa­vi­val­dy­bėms tu­ri bū­ti per­duo­ta dau­giau ga­lių
 • Be rei­ka­lo ne­si­girk ir ki­tų ne­peik – pa­peik­si vie­ną, ta­ve pa­peiks de­šim­tys
 • Aly­taus ra­jo­ne įdo­mu! At­rask, pa­žink, pa­si­džiauk!
 • Žmo­nės dėl pi­ni­go pa­si­da­rė įžū­lūs – bū­ti­na kon­tro­lė
 • Džia­zas kvie­čia į pa­si­ma­ty­mą Mies­to so­de
 • Kvap­nio­sios erd­vės Mi­ka­la­ve
 • Aly­taus ra­jo­no van­dens tel­ki­nių būk­lė la­bai ge­ra
Praėjusią savaitę paskelbus galutinius valstybinių brandos egzaminų rezultatus paaiškėjo, kad šiemet Alytaus abiturientai gavo 46 šimtukus. Išleistuvių nuotaikomis šiuo metu dar gyvenantys...
Oni­nės ir šie­met aukš­ta ban­ga nu­vil­ni­jo Pu­nios kraš­te, gra­žiai pri­žiū­ri­mo pi­lia­kal­nio erd­vė­je. Šią va­sa­rą jau 21 kar­tą. Ge­ro­kai po vi­dur­nak­čio iš­si­skirs­ty­da­mi šven­tės...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.