Nr. 49 (14012)

2024-07-05

„Alytaus naujienų“ numeryje 49 (14012) skaitykite:

  • At­si­nau­ji­nan­čio­je „Dzū­ki­jo­je“ ap­si­gy­ve­na ir iš už­sie­nio ar­ti­mų­jų ap­lan­ky­ti grį­žę aly­tiš­kiai

  • Ne­­lie­ka vie­nin­te­lės ša­ly­je Tu­ber­ku­lio­zės li­go­ni­nės

  • Aly­taus TAU va­do­vė Ja­ni­na In­ge­le­vi­čie­nė: „Ma­no gy­ve­ni­mo žo­dy­ne nė­ra žo­džio „tin­gė­ti“

  • Ulo­nų ba­ta­lio­nas Aly­tu­je su­lau­kė svar­bių in­ves­ti­ci­jų

  • Pro me­mo­ria. Vaclovas Šleinota (1951–2024) 

  • Aš toks pat kaip ir tu – va­sa­ra at­vė­rė du­ris pa­sie­nio jau­ni­mui

  • Šian­dien šir­dį pa­si­vaikš­čio­ti iš­lei­siu… (Just. Mar­cin­ke­vi­čius)

  • Kada mi­nė­sime Aly­taus dai­nų šven­tės šimt­me­tį?

Mirė buvęs garsus lietuvių pramonininkas, verslininkas Vaclovas Šleinota (1951– 2024). 1951 m. birželio 30 d. jis gimė Kružiūnuose (Alytaus r.). Čia, pradinėje mokykloje, mokėsi 1958–1962 m., po to –...
Sarajeve (Bosnija ir Hercegovina) vykusiame Europos jaunių bokso čempionate kovojo ir du boksininkai iš Alytaus. 57 kg svorio kategorijoje į ringą lipo Oskaras Pliauga. Triskart iš eilės Lietuvos...
Saulėtas ir šiltas vasaros dienas ar vakarus daugelis svajoja praleisti jaukiuose gamtos kampeliuose, kuriose būtų malonu atsipalaiduoti. Dėl to tvarkingi ir smulkaus smėlio paplūdimiai, leidžiantys...
Lėtinės ligos labai apsunkina žmogaus gyvenimą. Kankina nuolatiniai skausmai, dėl to dažnai kyla ir įvairios psichologinės problemos. Mažinti lėtinius skausmus vaistų pagalba – ne išeitis. Žinoma, kad...
Maždaug prieš pusantros savaitės paaiškėjo, kad 14 Europos Sąjungos (ES) sankcijų Rusijai pakete atsitaro draudimas rusiškos kilmės suskystintas gamtines dujas (SGD) ES uostuose.
Mi­ros­la­vo Švč. Tre­jy­bės baž­ny­čia bu­vo pil­na – kaip per šv. Bal­tra­mie­jaus at­lai­dus. Po mi­šių vy­ko Ka­zic­kų šei­mos fon­do sak­ra­li­nių mu­zi­kos va­lan­dų kon­cer­tas. Ačiū, kad...
Ką veik­ti va­sa­rą? Toks klau­si­mas ne­ki­lo jau­nuo­liams, da­ly­va­vu­siems Aly­taus Jur­gio Kun­či­no vie­šo­sios bib­lio­te­kos or­ga­ni­zuo­to­je tarp­tau­ti­nė­je sto­vyk­lo­je. Dvi de­šim­tys...
Klaipėdoje vyko sunkiosios atletikos čempionatas. Jame dalyvavo keturi Alytaus sporto ir rekreacijos centro štangistai, treniruojami Tado Statkevičiaus. Anicetas Čeponis 67 kg svorio kategorijoje...
PRE­KĖS NE­GA­VOAly­taus ap­skri­ties po­li­ci­jo­je gau­tas vy­ro (g.
pra­ėjo pen­ke­ri me­tai dir­bant Jū­sų iš­rink­tu Eu­ro­pos Par­la­men­to (EP) na­riu. Ne­slėp­siu, kad šis lai­ko­tar­pis man bu­vo pil­nas nau­jų iš­šū­kių ir po­ky­čių tiek iš pro­fe­si­nės, tiek...
Miškininkai ragina iškeisti miestą į mišką ir vasaros atostogų, laisvadienių metu lankyti neatrastus pažintinius takus, muziejus, poilsiavietes miškuose. Šįkart rekomenduojami Valstybinių miškų...
Katovicuose (Lenkija) vyko atviros Lenkijos kanupolo taurės antrojo etapo varžybos. Jose dalyvavo keturios Alytaus sporto ir rekreacijos centro (SRC) bei Daugų komandos – U-21, U-18, U-14 ir U-12. ...
Paramos gavėjams į jų sąskaitas jau keliauja pirmosios Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) sumos. Šiemet prašymus skirti dalį sumokamo gyventojų pajamų mokesčio pateikė 20 tūkst. Alytaus apskrities...
Liepos 6-osios naktį ligoninėje Alytuje mirė 1999 metais gimęs vyras. Jis į gydymo įstaigą buvo atgabentas iš Varėnos rajono, kur važinėjo sportiniu motociklu.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.