Nr. 46 (14009)

2024-06-21

„Alytaus naujienų“ numeryje 46 (14009) skaitykite:

 • Jo­nas pra­tę­sė for­te­pi­jo­no, ku­riuo gro­jo ma­est­ro Vy­tau­tas Ker­na­gis, gy­ve­ni­mą

 • Kri­ti­nės būk­lės me­lio­ra­ci­jos sta­ti­niai Aly­taus ra­jo­ne: ri­zi­kuo­ja ne tik ūki­nin­kai, bet ir kai­muo­se gy­ve­nan­tys žmo­nės

 • Kaip Jo­nų gau­sio­je šei­mo­je at­si­ra­do Ja­nis?

 • Aly­tiš­kiai įvertinti Lie­tu­vos mo­ky­to­jų ap­do­va­no­ji­muo­se

 • In­drė Anan­kai­tė: „Aly­tu­je man no­ri­si, kad kon­cer­tas nie­ka­da ne­si­baig­tų“

 • Istoriją liudija nuotraukos

 • Kada mi­nė­sime Aly­taus dai­nų šven­tės šimt­me­tį?

 • Alo­vė­je – et­no­kul­tū­ri­nė va­sa­ros sto­vyk­la

 • Dau­gų fol­klo­ro an­sam­blis „Ku­pa­ras“ se­no­vi­nes liau­dies dai­nas at­ran­da ir in­ter­ne­to ku­pa­re

 • Onės Ba­liu­ko­nės so­de­lis ir kny­gų na­me­lis ja­me – rū­pes­tin­go­se ran­ko­se

 • Kart­ve­lai ap­der­gė Pu­ti­ną

Po il­go by­li­nė­ji­mo­si Aly­taus vie­ša­jai įstai­gai „Fut­bo­lo aka­de­mi­ja Dai­na­va“, ug­dan­čiai jau­nuo­sius fut­bo­li­nin­kus, Dzū­ki­jos sos­ti­nės sa­vi­val­dy­bė tu­ri su­mo­kė­ti per 100...
Pro­fe­so­rius Ar­vy­das Šeš­ke­vi­čius (nuotr.) lie­pos 5 d. bū­tų šven­tęs gar­bin­gą 85-erių me­tų ju­bi­lie­jų. De­ja, prieš pus­an­trų me­tų pro­fe­so­riaus ne­te­ko­me... Li­ko...
Pirmuose mokytojams-elektronikos entuziastams skirtuose apdovanojimuose už kūrybiškumą ir ypatingus pasiekimus pagerbti 10 geriausių šalies mokytojų. Tarp jų nuskambėjo ir dviejų alytiškių vardai:...
Valstybinė žiniasklaida (tiksliau jos kuratoriai prezidento Vladimiro Putino administracijoje) iki paskutinės akimirkos svarstė, ar verta įsigyti 2024 m. Europos futbolo čempionato transliavimo...
XXII Dai­na­vos ša­lies mu­zi­kos fes­ti­va­lis tra­di­ciš­kai pra­si­dė­jo su Aly­taus mies­to gim­ta­die­niu ir jau spė­jo pa­do­va­no­ti tris kon­cer­tus. Iki lie­pos lau­kia dar trys, o tarp jų –...
Alytaus rajono savivaldybės taryba suteikė Alytaus rajono garbės piliečio vardą prof. dr. Arvydui Šeškevičiui (po mirties) už reikšmingą indėlį į Lietuvos mediciną ir socialinę slaugą, paliatyviosios...
Dvi dienas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) Alytaus apygardos priežiūros skyriaus inspektoriai tikrino ūkininką Alytaus rajone. Ūkininkui pradėta teisena dėl žiauraus elgesio su...
Alytaus rajono pedagogai už pasiekimus bus apdovanojami premijomis. Taip bus siekiama mokytojus skatinti aktyviai praktinei, metodinei, kūrybinei veiklai, dalykinių, metodinių naujovių taikymui,...
Alytaus rajone žuvo dviračiu važiavęs vyras. Kelio Onuškis-Butrimonys-Punia 17-ajame kilometre birželio 20 d. apie 19.20 val. dviratininkas (g. 1965 m.), išvažiuodamas iš šalutinio kelio, nepraleido...
IEŠ­KO MER­GI­NOSPo­li­ci­ja vykdo din­gu­sios mer­gi­nos Va­ne­sos S. (g. 2009 m.) paiešką. Ji iš­ėjo iš ben­druo­me­ni­nių vai­kų glo­bos na­mų Va­rė­nos r., Ži­li­nų k., (nuotr.
Iki šimt­me­čio Lie­tu­vos dai­nų šven­tės „Kad gi­ria ža­liuo­tų“ lie­ka vis ma­žiau lai­ko. Pa­si­ro­dy­mui įspū­din­ga­me ren­gi­ny­je ruo­šia­si ir še­ši Aly­taus ra­jo­no dai­nų ir šo­kių...
Jo­ni­nės įspū­din­gai šven­čia­mos Sim­ne, prie Gi­lui­čio eže­ro, su apei­go­mis ir pa­pro­čiais bei sve­čiais. Šio kraš­to Jo­nų Jo­nui – kul­tū­ri­nin­kui Jo­nui Ka­za­ke­vi­čiui (nuotr.) ši...
Ar daug Aly­tu­je yra Ja­nių? Ne, ne mo­te­rų su su­trum­pin­tu Ja­ni­nų var­du, o vy­rų, tu­rin­čių lat­viš­ką lie­tu­viš­ko var­do Jo­nas va­rian­tą. Kiek tei­ra­vau­si, nie­kas vy­rų Ja­nių...
Finansinį stabilumą darbuotojams garantuoja ne tik darbo užmokesčio dydis, bet ir įmonėje taikomos atlygio sistemos. Pasak „Lidl Lietuva“ valdybos narės ir personalo vadovės Sandros Savickienės, aiški...
Po Joninių įsigalioja vasaros laikotarpio Alytaus miesto viešojo transporto tvarkaraščiai. Keleiviai nuo birželio 25 d. darbo dienomis turi vadovautis šeštadienio tvarkaraščiais, o sekmadieniais ir...
Atliekant kardio pratimus dažnai norisi paįvairinti treniruočių rutiną, kad jos taptų įdomesnės ir efektyvesnės. Jei bėgimo takeliai atrodo pernelyg monotoniški ar varginantys, verta apsvarstyti...
Liepos 6-ąją – Valstybės – Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną bus ką veikti ir Alytuje. Čia, Dzūkijos sostinėje, lauks viduramžių miestelio amatai ir linksmybės tiek vaikams, tiek...
„Dainava“ patyrė aštuntąjį pralaimėjimą Lietuvos futbolo A lygoje. Alytiškiai Aukštaitijos sostinėje nusileido „Panevėžiui“. Nors praėjusio sezono čempionas šiuo metu turnyro lentelėje yra paskutinis,...
Penktojo dzūkų kultūros festivalio „Čiulba ulba“ metu lankytojai kviečiami atrasti ir pažinti neeilinio talento Mitraukos kaimo dainininkę Marę Kuodžiūtę-Navickienę (1883–1962) – vienintelę kaimo...
Trimečiai ir keturmečiai žirgai ristūnai Respublikinės lenktyninių žirgų lygos etape varžėsi Širvintų hipodromo 1800 m distancijoje. Trimečių važiavimą laimėjo Venera (savininkas – alytiškis Irmantas...
„Joninių ilgąjį savaitgalį policija neleis atsipalaiduoti“, - prieš ilgąjį savaitgalį perspėjo pareigūnai, sustiprinę patruliavimą šalies keliuose. Siekdama užtikrinti, kad eisme nedalyvautų nuo...
Penkerių metų veiklos sukaktį šiemet minėsiantis Sunkiosios muzikos klubas (SMK) kviečia į atsinaujinusios sudėties muzikos grupės vakarą Alytuje. Putinų bendruomenės patalpose, kur įsikūrusi SMK...
Pa­si­tik­da­mas Lie­tu­vos dai­nų šven­tės šimt­me­tį, Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jus pa­ren­gė pa­ro­dą „Dai­nų šven­tės at­spin­džiai mu­zie­jaus eks­po­na­tuo­se“. Pa­ro­da mies­to...
Ar jau žinote naujieną, kad darbo dienomis likusią vasarą maršrutiniai autobusai Alytuje važinės šeštadienio grafikais? Toks siurprizas alytiškių laukė po ilgojo Joninių savaitgalio ir šįryt, birželio...
Po ilgojo šventinio savaitgalio visus futbolo fanus Alytaus „Dainava“ kviečia į stadioną. Birželio 26 d., trečiadienį, į Dzūkijos sostinę atvyksta Žemaitijos sostinės atstovas – Telšių „Džiugas“.
Nosies operacija yra viena populiariausių plastinės chirurgijos procedūrų, atliekamų siekiant pagerinti veido išvaizdą. Tačiau ši procedūra, kurios metu keičiama nosies forma ir dydis, gali būti...
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl vagystės. Alytuje buvo pasisavinti 180 eurų, kurie buvo nuimti nuo vyrui priklausančios sąskaitos.
Demografija – viena aktualiausių ir jautriausių temų Lietuvoje. Mūsų tauta jau išgyveno didžiulį demografinį nukraujavimą, vis tik pastaraisiais metais vyksta gal net dar dramatiškesnis demografinis...
Keturių nelaimėtų rungtynių ruožą, trukusį nuo gegužės mėnesio pabaigos, nutraukė Alytaus „Dainava“. Be pagrindinio trenerio žaidę dainaviškiai namų stadione įveikė vieną iš A lygos lyderių Telšių...
Skalbimo mašina – buitinė technika, be kurios neapsieina nė vieni namai. Ji leidžia palaikyti drabužių švarą, o taip pat ir pradinę jų išvaizdą kaip įmanoma ilgiau. Visgi, reikėtų nepamiršti, jog...
Ri­ma Ra­kaus­kie­nė (Na­nar­to­ny­tė) gi­mė 1958 m. rug­sė­jo 21 d. Uch­to­je, Ko­mių res­pub­li­ko­je (Ru­si­ja), po­li­ti­nio ka­li­nio ir trem­ti­nės šei­mo­je. Grį­žu­si į Lie­tu­vą, 1965–1976 m....
Rita visą gyvenimą svajojo dirbti prekybos srityje, todėl tik pamačiusi naujienas apie „Lidl“ veiklos pradžią Lietuvoje, be jokių abejonių nusprendė užpildyti anketą ir kandidatuoti į laisvą poziciją....
„Aitvaras ir jo draugai“ – tokį projektą, skirtą vaikams, įgyvendino Pivašiūnų gimnazija. Mikalavo bendruomenėje „Šilaičiai“ surengta edukacija „Kvapniosios erdvės“, kurios metu vaikai tyrinėjo...
Alytuje, Vilties g., iš namų išėjo ir iki šiol negrįžo nepilnametė Rugilė D. (g. 2009 m.). Mergina yra apie 156 cm ūgio, smulkaus kūno sudėjimo, kaštoninių, garbanotų, pusilgių plaukų.
Tyrimai rodo, kad saugumo jausmas darbe, kurį užtikrina sąžiningai mokamas atlyginimas, plačios karjeros galimybės ir pozityvi aplinka, tiesiogiai prisideda prie didesnės darbuotojų motyvacijos ir...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.