Nr. 45 (14008)

2024-06-18

„Alytaus naujienų“ numeryje 45 (14008) skaitykite:

 • Me­tų žmo­gu­mi pa­skelb­tas ar­chi­tek­tas Arū­nas Gri­gai­tis 

 • Ben­dro­vė „Por­tum“ su­teiks erd­vių nau­jam ver­slui Aly­tu­je kles­tė­ti 

 • „Fut­bo­lo aka­de­mi­jai Dai­na­va“ sa­vi­val­dy­bė tu­ri su­mo­kė­ti per 100 tūkst. eu­rų

 • Ko­dėl už­deng­ė skulp­tū­rą Aly­taus him­no au­to­riui?

 • Val­džios „grie­ti­nė­lė“ pir­mą­kart ig­no­ra­vo Me­tų žmo­gų

 • Pu­ti­nas ve­ja­si Lu­ka­šen­ką

 • Bai­da­ri­nin­kams – Eu­ro­pos bron­za

 • Ly­gio­sios su Kau­no žal­gi­rie­čiais

 • „Fut­bo­lo aka­de­mi­jai Dai­na­va“ sa­vi­val­dy­bė tu­ri su­mo­kė­ti per 100 tūkst. eu­rų

 • Aly­taus krep­ši­nis sie­kia tu­rė­ti ko­man­dą aukš­tes­nia­me ly­gy­je

 • Su­si­ti­ki­mas „At­si­mi­ni­mų mies­te“

 • Dvi­ra­čių žy­gy­je – pu­sė tūkstančio da­ly­vių

 • Pri­si­min­ki­me ir pa­gerb­ki­me Dzū­ki­jos kraš­to švie­suo­lį – pro­fe­so­rių Ar­vy­dą Šeš­ke­vi­čių

 • Aly­taus mies­to kul­tū­ros pre­mi­jos ati­te­ko mu­zi­kei, re­ži­sie­riui ir dzū­kų tar­mės puo­se­lė­to­jai

 • Bi­čių gy­ve­ni­mo truk­mę su­ma­ži­no per­pus

 • Klau­sy­ki­te, kas sa­ko­ma, o ne ap­žiū­ri­nė­ki­te tą, ku­ris kal­ba

 • Dan­tų pro­te­za­vi­mas: kas klai­di­na gy­ven­to­jus? 

 • Ko­dėl už­deng­ė skulp­tū­rą Aly­taus him­no au­to­riui?

 • „Pa­ža­do ne­lau­žy­siu“

 • „Skai­tyk­la ta­vo kie­me“ – ne­iš­dil­do­mų įspū­džių ža­dan­tis va­sa­ros nuo­ty­kis

22-asis Dainavos šalies muzikos festivalis atidarytas. Vasaros koncertų ciklą Alytuje pradėjo Egidijaus Kavecko diriguojamas „Baltic solo choir“ choras ir „Musica humana“ ansamblis, vadovaujamas...
Miesto dieną, birželio 15-ąją, alytiškė Vilija Leonavičienė susilaukė sūnaus Vakario. Jis – antras vaikas alytiškių šeimoje, namuose broliuko laukia penkiametė Lukrecija.
Alytaus r., Vangelonių k., grybauti į mišką birželio 16 d. apie 9 val. išėjo Gitana N. (gim. 1974 m.) ir iki šio negrįžo. Moteris yra apie 160‒170 cm ūgio, labai smulkaus...
Su Europos futbolo čempionatu konkuruoti mėginanti A lyga nestoja, o Alytuje per tris paras įvyks dvejos rungtynės.
Alovėje vyko „O jūs, vaikai, taip darykit, kaip senoliai darė“ etnokultūrinė vasaros stovykla. Jos tikslas buvo vykdant etnokultūrinę, pažintinę, meninę, kūrybinę veiklas bei puoselėjant etninę...
Lietuvos specialiosios olimpiados komitetas šį antradienį ir trečiadienį, birželio 18–19 dienomis, Druskininkų olimpiniame sporto centre kviečia į renginį, kur varžysis netradicinės komandos. ...
Aly­taus mies­to gim­ta­die­nio ry­tą Nau­jo­jo­je g. 33 duo­tas sim­bo­li­nis star­tas nau­jo mo­der­naus ko­mer­ci­nės pa­skir­ties pa­sta­to sta­ty­bai. Pro­jek­tą plė­to­ja iki de­šimt me­tų...
Bir­že­lio 14-ąją, mi­nint 443-iąjį Aly­taus gim­ta­die­nį, 30-ąjį kartą pa­skel­bė­me Me­tų žmo­gų ir jam įtei­kė­me simbolinę „Auk­si­nę plunks­ną“. Aly­taus žur­na­lis­tų iš­rink­ta­sis...
Už drąsą, pi­lie­tiš­ku­mą, prin­ci­pin­gu­mą, už są­ži­nin­gai at­lik­tas pa­rei­gas, už ap­gin­tą Aly­taus se­na­mies­tį nuo vie­ti­nės val­džios su­ma­ny­mų su­dar­ky­ti jį dau­gia­aukš­čiais...
Ket­vir­to­se pa­gal pa­jė­gu­mą pir­me­ny­bė­se Lie­tu­vo­je – Re­gio­nų krep­ši­nio ly­gos B di­vi­zio­ne – pra­ėju­sia­me se­zo­ne de­biu­ta­vu­si „Aly­taus-SRC“ ko­man­da sie­kia rung­ty­niau­ti...
Nors dan­tų pro­te­za­vi­mo, ku­ris se­nat­vės pen­si­nin­kams ir ki­tiems so­cia­liai jaut­rių gru­pių gy­ven­to­jams kom­pen­suo­ja­mas te­ri­to­ri­nių li­go­nių ka­sų Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos...
Birželio mėnesio pasiūlymuose – nuo minimalaus atlygio iki didesnių algų: 2 tūkst. Eur („Gretvitos kompostas“, „Hidrogenas“, „Stogenta“), 2 tūkst. 240 („Elektrolinija“), 2 tūkst. 300...
Policijos pareigūnai vykdo Vanesos S. (g. 2009 m.) paiešką, kuri Varėnos r., Žilinų k., išėjo iš bendruomeninių vaikų globos namų ir iki šiol negrįžo.
Artėja kompleksas pavojingų meteorologinių reiškinių: perkūnija, škvalas, smarkus lietus, kruša). Birželio 19 d. Pietų, Rytų ir Vidurio Lietuvoje numatoma labai smarki audra: daug kur bus perkūnija,...
Per 63 minutes „Dainava” pelnė daugiau įvarčių nei per prieš tai sužaistas dvejas rungtynes, tačiau šoktelėjusio rezultatyvumo iki pergalės komandai nepakako. 18-ojo A lygos turo rungtynių...
Alytaus apskrities policijos komanda prisidėjo prie viso pasaulio teisėsaugos ir palaikė Specialiosios olimpiados judėjimą. Druskininkuose policijos pareigūnai dalyvavo asmenų su intelekto sutrikimais...
Į šventę „Nešk Lietuvą savo širdyje“ Varčios mūšiui paminėti šiemet sukvietė Alovės bendruomenės visuomeninė organizacija „Susiedai“. Renginys prasidėjo, krepšinio turnyru 3 prieš 3 „Partizano...
Mezoterapija – estetinės medicinos procedūra, kurios metu į vidurinį odos sluoksnį mikroinjekcijomis suleidžiami įvairūs veikliųjų medžiagų mišiniai. Šių medžiagų paskirtis – pagerinti odos būklę,...
Alytaus rajone bus plečiamos socialinės paslaugos ir infrastruktūra asmenims, turintiems intelekto ir (ar) psichikos negalią. Alytaus rajono savivaldybė planuoja vystyti apsaugoto būsto paslaugas,...
Birželio 29-30 dienomis drifto entuziastai bus kviečiami į Druskininkus, kur visų susirinkusiųjų lauks naujosios šonaslydžio arenos atidarymas ir „Drift Arena Cup 2“ varžybos. Po ilgų paieškų po...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.