Nr. 44 (13420)

2020-04-17

„Alytaus naujienų“ numeryje 44 (13420) skaitykite:

  • But­ri­mo­nių fon­ta­nas lau­kia ka­ran­ti­no pa­bai­gos – bus dar įdo­miau
  • Di­de­lė­je aly­tiš­kių šei­mo­je to­liau plin­ta ko­ro­na­vi­ru­sas
  • Džiaug­tis pa­va­sa­riu ka­ran­ti­nas ne­drau­džia
  • Lyk, „lie­tau”, iš mė­ly­no dan­gaus... ar­ba Kaip mes mo­ko­mės, kai ko­ro­na­vi­ru­sas truk­do gy­ven­ti
  • „Vil­no­niai po­kal­biai” mez­ga bi­čiu­liš­ką ry­šį su sen­jo­rais
  • Pa­im­ti mė­gi­niai ap­lin­kos ty­ri­mams, baig­ti uti­li­zuo­ti gy­vu­liai
  • Aly­taus ra­jo­ne ke­lių prie­žiū­ros dar­bai tę­sia­mi
  • Aly­tiš­kių at­lie­koms – nau­ji kon­tei­ne­riai.
  • Aikš­te­lės jau pa­ruoš­tos eks­plo­a­ta­ci­jai
  • Bun­da itin ver­tin­gus vai­sius ve­dan­tys au­ga­lai
Privatus kovos su koronavirusu Gydymo įstaigų paramos fondas jau surinko beveik 600 tūkst. eurų. Už pusę šios sumos jau nupirkta medicininės įrangos ir priemonių, skirtų medikams kovai su COVID-19, ir...
Va­kar die­nos, ba­lan­džio 15-osios, vi­dur­die­nio duo­me­ni­mis, nuo ko­ro­na­vi­ru­so jau pa­svei­ko 3 aly­tiš­kiai. Už­si­krė­tu­sių­jų šiuo vi­ru­su lie­ka 19. Aly­taus ra­jo­ne CO­VID-19...
Se­no­lių iš­min­tis by­lo­ja, kad trys ba­lan­džio lie­tūs ir vie­nas ge­gu­žės – tūks­tan­čio va­sa­ros lie­tų ver­ti. Tai­gi po­ve­ly­ki­nis lie­tus – di­de­lis džiaugs­mas žem­dir­biui. Nors vi­si...
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.