„Jei­gu su­do­mi­nau vai­kus se­ną­ja liau­dies tra­di­ci­ja, pri­si­lie­tė prie jos sa­vo ran­ko­mis, su­ri­šo ver­bą iš žo­ly­nų – tai la­bai džiau­giuo­si ir esu lai­min­ga“, – sa­ko Aly­taus...
Karas – tai ne tik kariniai veiksmai, šūviai ir sprogimai ar skirtingų šalių kariuomenių tiesioginis susidūrimas. Šiuolaikiniame kare intensyviai pasitelkiama dezinformacija ir melagienos. Ne...
Ar galima prikelti tarmę, kas tas Šyvis, kaip skamba Mažosios Lietuvos arfa – šiuos ir kitus atsakymus apie kultūrinę tapatybę atspindinčius reiškinius pateikia papildytas Nematerialaus kultūros...
Gy­ve­na­me skait­me­ni­nių tech­no­lo­gi­jų am­žiu­je, jos skver­bia­si vi­sur, kur tik įma­no­ma. Ir kiek daug ga­li­ma nu­veik­ti pa­si­tel­kus šian­dien pla­čiai de­kla­ruo­ja­mą vie­no myg­tu­ko...
At­ši­lus orams daž­nas ry­tas lop­še­ly­je-dar­že­ly­je „Vo­lun­gė­lė“ pra­si­de­da ba­so­mis – ma­žie­ji la­bai mėgs­ta pa­si­vaikš­čio­ti gam­ti­nių me­džia­gų ta­ku, ku­rį su­gal­vo­jo įstai­go­je...
Šie­met pa­va­sa­ris, šykš­tė­da­mas šil­tes­nių orų, lė­tai bun­da iš žie­mos snau­du­lio. Pa­bur­bė­ję ne­pai­so­me jo įno­rių ir vis dau­giau lai­ko pra­lei­džia­me vaikš­ti­nė­da­mi gry­na­me ore,...
Kovo 25-ąją fantastikos žanro mylėtojai visame pasaulyje švenčia rašytojo J. R. R. Tolkieno knygų skaitymo dieną. Jo indėlis fantastinės literatūros žanrui – neišmatuojamas, tad šią dieną siekiama...
Šį pavasarį „WoW University“ Ateities įgūdžių kurso dėstytoju tapo keturiais Auksiniais scenos kryžiais apdovanotas aktorius ir improvizacijų meistras Arūnas Sakalauskas. Ilgametę sceninę patirtį...
Kiekvienas svajojame apie laimingą gyvenimą, asmeninę ir artimųjų sveikatą, sėkmingą karjerą, tačiau ne visuomet mūsų norai išsipildo. „WoW University“ Bendruomenės klubo dėstytoja tapusi...
Daug dė­me­sio lie­tu­vių tra­di­ci­jo­se skir­ta pu­siau­ga­vė­nio lai­ko­tar­piui – ket­vir­ta­jam ga­vė­nios sek­ma­die­niui. Šią die­ną bu­vo pri­im­ta pa­si­ruoš­ti ska­nes­nių ir so­tes­nių...
Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­lo­je vie­šė­jo iš Aly­taus ki­lęs, Niu­jor­ke gy­ve­nan­tis ki­ne­zi­te­ra­peu­tas Sa­mu­e­lis Ta­cas (Shmu­el Tatz). Šiuo me­tu at­vy­kęs skai­ty­ti pa­skai­tų Aly­taus...
Jau šį šeštadienį kovo 25 d. Alytaus miesto teatras pristatys premjerą – spektaklį „Blogi keliai“ – dviejų veiksmų pranašiškus sapnus. Tai šešios istorijos apie moterų ir vyrų karo paaštrintus ir...
Aktorius, dramaturgas, režisierius bei dainų autorius Justas Tertelis didelę savo profesinio gyvenimo dalį praleisdamas kuriant vaidmenis, rašant pjeses bei režisuojant spektaklius, šįkart žiūrovus...
Taip sa­ko aly­tiš­kė Ro­ma Ba­bars­kie­nė, pa­sa­ko­da­ma apie ko­vo 1-ąją iš­ti­ku­sią di­de­lę ne­lai­mę šei­mo­je. Jos 62 me­tų vy­ras Rai­mun­das tą­dien ap­lan­kė sa­vo mo­ti­nos ka­pą Pir­mo­jo...
Turbūt teko girdėti sakant: „anksčiau žmonės tuokėsi labai jauni“, „įprastas metas vedyboms – ruduo“ arba „našlė dar kartą galėjo tekėti tik praėjus devyniems mėnesiams po vyro mirties“. Tai mitai ar...
Subscribe to Įdomybės
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.