Istorinių automobilių ralis, Dzūkijoje ir Palenkėje vykęs dvi dienas, nusidriekė 300 kilometrų maršrutu, o jame tilpo ir Alytaus rajonas, ir Lazdijai, taip pat Seinų ir Punsko apylinkės. Ralio...
Dzūkijos-Suvalkijos saugomų teritorijų direkcija kartu su Lietuvos zoologijos sodu kviečia į vėžliukų sugrįžtuves Metelių regioniniame parke. Į gimtuosius namus grįžta per 100 žiemą zoologijos sodo...
Jau 28 va­sa­rą Ne­mu­nai­ty­je veiks vai­kų po­il­sio sto­vyk­la. Šiuo me­tu sto­vyk­lo­je per va­sa­rą or­ga­ni­zuo­ja­mos 5 pa­mai­nos, ku­rio­se po­il­siau­ja iki 600 vai­kų iš vi­sos...
Lietuvos dviračių sporto padangėje tvyro džiugios nuotaikos – šalyje pirmą kartą rengiamos tarptautinės vyrų elito dviračių sporto varžybos „Tour of Lithuania“, kurios sukvies daugiau nei 150 dviračių...
„Adam­kia­da“ – re­spub­li­ki­nės žai­dy­nės, ku­rio­se švie­saus  at­mi­ni­mo Al­mos Adam­kie­nės lab­da­ros ir pa­ra­mos fon­do glo­bo­tų kai­mo mo­kyk­lų auk­lė­ti­niai var­žo­si pre­zi­den
Tur­būt dau­ge­lis aly­tiš­kių ži­no, kur yra bu­vu­si Aly­taus dvar­vie­tė – da­bar­ti­nė­je Dva­ro se­niū­naiti­jo­je, Upe­lio, Ši­le­lio ir Me­de­ly­no gat­vių te­ri­to­ri­jo­je. Ji me­na...
„Tra­di­ci­nis Lie­tu­vos „Va­ba­lų klu­bo“ se­zo­no ati­da­ry­mas – Ma­ri­jam­po­lė­je. Tie­siai iš ten va­žiuo­siu į Vil­nių, nes anū­kui Vi­jui la­bai pa­tin­ka se­ne­lio va­ba­las ir vai­kai...
Dar nespėji pateikti klausimo, o jau gauni atsakymą. Taip kolegos juokauja kalbėdami apie 17 metų Alytaus rajono savivaldybės administracijoje dirbančią Almą Kontrauskienę. Ją pažįsta tie gyventojai,...
Grupė „Biplan“ birželio 15 d. koncertuos Alytaus miesto šventėje „Su gaivia bangele“. Jos lyderis Maksim Melman atvirai prabilo apie grupės kūrybinį kelią ir koncertus: „Vieno koncerto metu iš...
Alytaus rajone pristatytas Lietuvoje vienintelis profesionalus minigolfo aikštynas. Jis veikia Radžiūnų kaime, šalia „Dzūkijos dvaro“, pramogų parko „Tarzanija“ kaimynystėje.
Istorinių automobilių vairuotojai ir vėl neaplenks jau daugiau nei du dešimtmečius, nuo pat 2004-ųjų, Lazdijus drebinančio didžiausio rajone renginio, kasmet sulaukiančio gausaus lankytojų būrio ne...
Gegužės 21-ąją yra minima „Natura 2000“ – ambicingiausios ir didžiausio masto iniciatyvos, skirtos išsaugoti Europos gamtos paveldą – diena. Ši data pasirinkta todėl, kad 1992 m. gegužės 21 dieną buvo...
Šian­dien skai­to­te 14-tūks­tan­tą­jį „Aly­taus nau­jie­nų“ spau­di­nio nu­me­rį. Per šį lai­ką re­dak­to­riais dir­bo, laik­raš­tį su re­dak­ci­jos dar­buo­to­jais ir skai­ty­to­jais kū­rė ke­tu­ri...
Seime vyko Demokratijos žinių konkurso finalas. Jame dalyvavo ir alytiškiai.
Subscribe to Įdomybės
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.