Kokius įgaliojimus turės naujai išrinkti merai ir kaip jie formuos savo komandas? (20)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Nerijus Ceciulis.
Nerijus Ceciulis Alytaus miesto meru išrinktas antrai ketverių metų kadencijai.
Nuo šių metų balandžio 1 dienos įsigalioja nauja redakcija išdėstytas Vietos savivaldos įstatymas, įtvirtinantis naują vietos savivaldos modelį. Tai aktualu naujai išrinktiems savivaldybių merams ir savivaldybių taryboms. „Alytaus naujienų“ korespondentė Alma Mosteikaitė dėl pradėsiančio veikti naujo vietos savivaldos modelio klausimus pateikė Vidaus reikalų ministerijai, kurios viena iš veiklos sričių – vietos savivalda. Į juos atsakė ministerijos Viešojo administravimo ir vietos savivaldos politikos grupės specialistai.

– Meras dabar nebebus savivaldybės tarybos narys, jis tampa savivaldybės vykdomosios valdžios atstovu. Naujai išrinktose savivaldos institucijose mero pareigybė užima atskirą poziciją, iškovotas mero postas tik padidina  jo  atstovaujamos partijos kandidatų į savivaldybės tarybą skaičių. Pavyzdžiui, Alytaus miesto savivaldybės taryboje kaip ir iki šiol yra 27 mandatai, Alytaus rajono savivaldybės taryboje – 25 mandatai, merai veikia kaip atskiros valdžios institucijos. Kokios bus mero funkcijos savivaldybės taryboje ir savivaldybės administracijoje?

– Pagal naują vietos savivaldos modelį meras yra savivaldybės vykdomoji institucija – savivaldybės vadovas, turinti savivaldybės valdžios ir viešojo administravimo įgaliojimus, atsakinga už įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir savivaldybės tarybos sprendimų tiesioginį įgyvendinimą.

Meras sudaro savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių projektus ir pirmininkauja savivaldybės tarybos posėdžiams, pasirašo savivaldybės tarybos sprendimus ir posėdžių, kuriems pirmininkavo, protokolus. Tačiau meras savivaldybės tarybos posėdžiuose nebalsuoja ir nėra savivaldybės tarybos narys.

– Naujos redakcijos Vietos savivaldos įstatyme numatytas mero veto priimant savivaldybės tarybos sprendimus. Kokiais atvejais šia teise galės pasinaudoti meras ir kaip tokiais atvejais turės elgtis savivaldybės taryba?

– Pažymėtina, kad merui suteikiama teisė ne vėliau kaip per 5 darbo dienas motyvuotai grąžinti savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus savivaldybės tarybai pakartotinai svarstyti. Mero motyvuotai grąžintą teisės aktą savivaldybės taryba pakartotinai svarsto iš naujo arba priima sprendimą laikyti jį nepriimtą.

Grąžinto teisės akto priėmimo metu balsuojama, ar priimti teisės aktą su mero teikiamomis pataisomis, ar be pakeitimų. Pakartotinai savivaldybės tarybos apsvarstytas teisės aktas laikomas priimtu su mero teikiamomis pataisomis, jeigu už jį balsavo daugiau kaip pusė savivaldybės tarybos posėdyje dalyvaujančių tarybos narių. Pakartotinai savivaldybės tarybos apsvarstytas teisės aktas laikomas priimtu be mero teikiamų pataisų, jeigu už jį balsavo daugiau kaip 1/2 visų savivaldybės tarybos narių.

– Savivaldybėse išlieka ir jų administracijos direktorių pareigybės. Ar savivaldybės tarybai reikės pritarti savivaldybės administracijos direktoriaus kandidatūrai, ar meras apie pasirinktą šį valstybės tarnautoją turės tik informuoti savivaldybės tarybą?

– Savivaldybės administracijai vadovauja politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojas – savivaldybės administracijos direktorius, kurį mero įgaliojimų laikui skiria ir atleidžia meras. Naujos redakcijos Vietos savivaldos įstatyme nėra nustatyta, kad savivaldybės taryba turi pritarti savivaldybės administracijos direktoriaus kandidatūrai.

Atkreipiame dėmesį, kad savivaldybės tarybos posėdžius, komitetus, merą, kiek mero veikla susijusi su savivaldybės tarybos posėdžiais, aptarnauja, taip pat savivaldybės tarybos sprendimų projektus rengia, nagrinėja ir išvadas dėl savivaldybės tarybos sprendimų projektų ruošia savivaldybės tarybos posėdžių sekretorius ar sekretoriai. Padėti jam ar jiems atlikti priskirtas funkcijas galima pasitelkti savivaldybės administraciją.

– Ar savivaldybės administracijos direktorius galės turėti pavaduotojus? Kas nustatys šių pareigybių skaičių ir kas juos paskirs į pareigas? Ar tai bus valstybės tarnautojai, ar asmenys, dirbantys pagal sutartis?

– Pagal naujos redakcijos Vietos savivaldos įstatymą išimtinė savivaldybės tarybos kompetencija – savivaldybės biudžetinių įstaigų struktūros, nuostatų ir darbo užmokesčio fondo tvirtinimas, didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus savivaldybės biudžetinėse įstaigose nustatymas mero teikimu.

Atsižvelgus į tai, kad savivaldybės administracija yra biudžetinė įstaiga, savivaldybių tarybos, įvertinusios savo biudžetų asignavimų naudojimo ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą, tvirtindamos savivaldybės administracijos struktūrą gali numatyti administracijos direktoriaus pavaduotojo – karjeros valstybės tarnautojo pareigybę.

– Ar vicemerus galės pasi­skirti ir atleisti meras be savivaldybės tarybos pritarimo?

– Meras savo įgaliojimų laikui skiria vieną ar kelis politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojus – vicemerus.

Kandidatūrą į vicemero pareigas meras teikia savivaldybės tarybai. Jeigu savivaldybės taryba du kartus iš eilės nepritaria teikiamai kandidatūrai į vicemero pareigas, meras turi teisę savo sprendimu savivaldybės tarybai teiktą kandidatą paskirti vicemeru.

Tuo atveju, jeigu meras savivaldybės tarybai pirmą kartą nepritarus jo teiktai kandidatūrai, teikė kito asmens kandidatūrą į vicemero pareigas, meras turi teisę savo sprendimu vicemeru paskirti pasirinktinai vieną iš savivaldybės tarybai teiktų kandidatų į vicemero pareigas.

– Atsižvelgiant į minėto įstatymo pataisas, pavyzdžiui, Alytaus miesto meras dabar galės turėti ne du, o tris vicemerus, Alytaus rajono meras – ne vieną, o du savo pavaduotojus. Kodėl padidintas vicemerų skaičius?

– Atkreipiame dėmesį, kad šiuo metu galiojančiame Vietos savivaldos įstatyme įtvirtinta mero pavaduotojo pareigybė, o naujos redakcijos Vietos savivaldos įstatyme numatyta vicemero pareigybė. Pažymėtina, kad vicemerų skaičių nustatė įstatymų leidėjas – Seimas.

Naujos redakcijos Vietos savivaldos įstatyme įtvirtinta, kad didžiausias galimas savivaldybės vicemerų skaičius nustatomas, atsižvelgiant į savivaldybės tarybos narių skaičių. Savivaldybėje, kurios tarybą sudaro 41 ir daugiau tarybos narių, gali būti steigiamos ne daugiau kaip keturios vicemero pareigybės; savivaldybėje, kurios tarybą sudaro 27–31 tarybos narys, gali būti steigiamos ne daugiau kaip trys vicemero pareigybės; kitose savivaldybėse gali būti steigiama ne daugiau kaip po dvi vicemero pareigybės.

– Savivaldybių tarybose numatyta opozicijos lyderio pozicija. Kokias teises ir pareigas turės opozicijos lyderis?

– Savivaldybės tarybos opozicijos lyderis yra ne mažiau kaip pusės savivaldybės tarybos narių, priklausančių savivaldybės tarybos opozicijai, savivaldybės tarybos posėdyje viešu pareiškimu, įteiktu posėdžio pirmininkui, deklaruotas savivaldybės tarybos opozicijai atstovaujantis tarybos narys. Jis atlieka Vietos savivaldos įstatymu ir savivaldybės tarybos reglamentu jam pavestas funkcijas, turi Vietos savivaldos įstatyme ir savivaldybės tarybos reglamente nustatytas teises. Pavyzdžiui pateikti savivaldybės tarybos posėdyje svarstytinus klausimus kartu su sprendimų projektais savivaldybės tarybos posėdžių sekretoriui; opozicijos lyderis turi pirmumo teisę užduoti klausimų ir pasisakyti tarybos posėdyje svarstomais klausimais.

– Nuo kada ir kuo vadovaujantis yra ribojamas merų kadencijų skaičius?

– 2022 metų liepos 19 dieną konstituciniu įstatymu patvirtintame Rinkimų kodekse, įsigaliojusiame 2022 metų rugsėjo 1 dieną, nustatyta, kad asmuo, tris kadencijas iš eilės ėjęs mero pareigas, negali būti renkamas meru ketvirtajai kadencijai iš eilės.

– Ar priėmus naujos redakcijos Vietos savivaldos įstatymą ir suteikus nemažas galias merui, nesumenksta savivaldybių tarybų reikšmė?

– Naujos redakcijos Vietos savivaldos įstatyme savivaldybių tarybų įgaliojimai iš esmės nesikeitė.

– Kodėl buvo priimta nauja Vietos savivaldos įstatymo redakcija?

– Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2021 metų balandžio 19 dienos nutarimu pripažino, kad Vietos savivaldos įstatymo nuostatos, susijusios su savivaldybių merų įgaliojimais, prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsniui, įtvirtinančiam konstitucinius vietos savivaldos pagrindus. Tad priimti Konstitucijos pakeitimai. Siekiant įgyvendinti šiuos pakeitimus, priimtas naujos redakcijos Vietos savivaldos įstatymas.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Labai gaila ką išdarinėja konservatoriai 33 metus su Lietuvos žmonėmis.
  Perėmę iš rusų galingą ekonominį potencialą,
  konservai viską ištaškė .Ar mes blogiau dirbame už vokietį ,prancūzą, ispaną ..? Kodėl 33 metai darbo užmokestis ir pensijos 2- 3 kartus mažesnės už Europą?
  Tik dėl konservatorių nusikalstamo vadovavimo. Mažeikių nafta ,Ignalinos elektrinė ,sugriauta ekonomika 2008 m, Snoro bankas, sugriauta prekyba su Kinija – tai nusikalstamo konservatorių susitarus su grybauskaite vadovavimo pasekmės.
  Dabar dar bruka narkotikus ir gėjus.
  Konservatoriai naikina Lietuvos ateitį.
  Tik pirmalaikiai seimo rinkimai padėtų išvyti konservatorius.
  Tauta atsibuskite

  Komentaras

  Normalus pakeitimas. Atskiria mero kompetenciją nuo tarybos. Viena pusė merui daugiau konkretumo kaip ir atsakomybės. Kita pusė - lyg tarybai sunkiau merą pasiekt. O dokumentų skaitymas ir jų esmės suvokimas, ir tada reikėjo suvokt dokumentų esmę. Nes, atėjus dokumenrui, pirma merui teikiama, tas nukreipia į apačias analizuot ir pateikt išvadas. Ir didelę reikšmę turi mero ūkinė kompetencija, kurią sunkiau pridengt po kitais.

  Komentaras

  Nu durnių durniai ! Tą seimą reikia pasiūsti į Vasaros 5 numerį pasitikrinimui, nes tiek primakaliojo su šitu įstatymu ,kad manau patys nelabai supranta kas čia ir kaip, o bordakas, dar didesnis, užprojektuotas!

  Komentaras

  ne tvarko Alytu o grauna kelius jie net nesugeba apvaziavimo normalaus padaryt o kad palygint apvaziavima VIdzgirio gatveje reikia net keleto skambuciu i Vilniu tada pravaziuoja bet neislygina duobiu tik imituoja kad dirba

  Komentaras

  Ką darys Alytuj per rinkimus pirmą kart nušluoti oligarchinių interesų atstovai? Atskiri įpratę net teismo salėse karaliaut tyčiodamiesi iš beįtinkančio alytiškio ir nurodinėdami teisėjai ksip baust neįtinkančius, kad? Būdami politikais galėtų per privačius ieškinius ir pasiponigaut iš neįtinkančių juos slopinant. Neatsitiktinai apie Alytaus teisėsaugos metodus su konkrečių pareigūnų foto buvo prieš metus vienoj šalies žiniasklaidoj viršinami straipsniai pavadinimais-,,Pasipriešinusieji mafijai, gydomi psichuškėse", ,,Nukentėjusieji kišami į psichuškes". Ne jau nepabijojusių atskirų nerinkt į valdžią, šie veikėjai gal bandys į psichuškes sukišt metodais, kaip minėtuose straipsniuose aprašyta tuo met ,,Laisvas laikraštis". Nes vietinė žiniasklaida neišdryso.

  Komentaras

  Kiek viešumoj matės, panašiau kad oponuos, lyg dryso prabilt tarybos narys V.Vencius. Kitų nesigirdi ir, ar girdėsis? Klausimas, kaip oponuos? Ar pagsl tarybos nario kompetenciją teikdamas tarybai alterniatyvius geresnius siūlymus už valdančių trikiamus, ar? Ar ir toliau destrukciniu būdu, geresnių siūlymų nesugeba tarybai teikt ir apeinant tarybą viešina per žiniasklaidą vienpuses nuomones ištrauktas iš frsgmento, tai čia kaip destrukcijos tasa. Bet ksip oponuojantis gali užimti opozicijai numatytą vieną iš postų, tai savivaldybės Etikos komisijos pirmininko postą ir ištaisyt padarytą klaidą. Kaip besibaigiančios kadencijos pradžioj dar būdamas sav. Etikos komisijos nariu, komisijai atliekant tyrimą Nr.KPPn-16, dryso neatsakingai pasakyt, kad policijoj niekas nežino kas rašinėjo žeidinėjančius komentarus Alytaus prokuratūros nutrauktam ikiteisminiam tyrime Nr.03-2-00215-17 ir komisija pabūgus nutraukė tyrimą. Kas yrs netiesa, nes prokurorai norėjo tyrimą konkretint, kad nelikt landų be atsakomybės rašinėt žeidžiančius, šmeižiančius komentsrus taip slopinant neįtinkančius ir per tai didintis netiediogines įtakas miesto valdyme savo siauriems interesams tenkinti. Tad būdamas naujos sav. Etikos komisijos pirmininku, ar net ir nariu, gali inicijuot nutraukto tyrimo atnaujinimą pagal naujas paaiškėjusias aplinkybes kartu vertinant ir politiko leksikos sutapimą nutrauktam teisėsaugos tyrime Nr.03-2-00215-17 su Alytaus teismo civ. bylos Nr.2-952-292/2017 demonstruotą politiko teismo salėj iki alpimo, kad kviedtas politikas į Etikos komisiją neatėjo aiškint kolegoms situacijos tuo padidindamas komisijos įtarimus jam. Kartu vertinant kad iki šiolei per komentarus panašios leksikos prasiskverbia ir kitų politikų atžvilgiu. Kur net pats tarybos narys V.Vencius, kaip ir kitų dalis politikų, viešindami metines ataskaitas užsidarinėjo nuo komentarų, kas nenormalu. Ir tokiu būdu apvalyt miesto valdymą ir politiką nuo kriminslinio puvėsio sklidimo ir per komentarus. Nes jei sav. Etikos komisija kreipsis į trisėsaugą konkrečiai pratęst Alytaus prokuratūros nutrauktą tyrimą Nr.03-2-00215-17 pagal surašytas naujai paaiškėjusias aplinkybes konkretint viską vertinant- teisėsauga nedrys nekonkretint. Kaip dryso alytiškiui kaip kvaileliui numetinėt, įžeidinėtas rašinėjant po moters darbo ir namų kompiuteriais, atsisakė duot parodymus ir...- įžeidinėtas alytiškį gaudyk vėją laukuose. O mes pasišaipysim, kaip tokiu stilium be atsakomybės ir toliau per komentarus įžeidinėja ne tik tave, bet ir kitus politikus. Net ant mero pila kiek nori. Dresiruodami miestą, kam iki kiek kalbėt leidžiama.

  Komentaras

  Ar į paskutinį šios kadencijos tarybos posėdį ateis tie keli tarybos nariai, alytiškių neišrinkti į kitą tarybą net su visu rinkiminiu sarašu, kur prieš kelis metus savivaldybės valdininkai viešindami pasirašytą kolektyvinį pareiškimą dėl mobingo minėjo būtent tuos. Kuriems metė priekaištus, kad vietoj konkrečių siūlymų tarybai pasirašant su atsakomybe, tik kalba dviprasmiškai grasinėdami skūst teismais ir panašiai.. Sakė labai nori jiems padėkot per paskutinį tarybos posėdį. Už per skundimus kiek pojūčių gadinant nervus ir panašiai patirta. Už tokias neįkainuojamas gyvenimo patirtis.

  Komentaras

  Neramu tik tiems, kurie pridirbę niekšybių stabdant Alytaus sėkmingą vystymą ir jaučia, kad teisingumas artėja. Kad alytiškiai su laiku viską sužino ir suvokia. Ir kaip po to vaikščiot miesto gatvėm, ateit į savivaldybę ir žiūrėt į akis merui, valdininkams kuriuos kiek galėjo skundinėjo?

  Komentaras

  Dabar žiūrėkit, kaip į paskutinį tarybos posėdį susirinks pralaimėję, kur dėl skundinėjimų ir intrigų, žmonės jų į valdžią nerinko, bet. Pašiepiančius komentarus po anonimais pila nesustodami. Ar į akis garbingai paskutiam tarybos posėdį sugebės pasakyt, ką per komentarus pila kodėl jų nerinko, apie visuomenės lygį? Nes sako, dalis jų į paskutinius šios kadencijos komitetų posėdžius neina, privengdami valdininkų, ant kutių varė ir skundinėjo. Dėl komentarų be atsakomybės tyčiojantis čia nutraukto Alytaus teisėsaugos tyrimo Nr.03-2-00215-17 tasa, kur paliktos landos. Kurias prokurorai norėjo viešint, tik ikiteisminio tyrimo teisėjai neleido. Tad jei nauja valdžia norės šias intrigas uždaryt, per naują Etikos komisiją atnaujina nutrauktą tyrimą Nr.KPPn-16 įvertinus paaiškėjusias aplinkybes ir politiko cinišką elgesį Alytaus teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 kaip ir kviesto politiko neatėjimą į Etikos komisiją kolegoms aiškint. Tad jei meras su taryba nesitvarko, per komentarus gaudys pašaipas, kas jau vyksta. Ir ne tik. Dabar alytiškių dėmesiu, kad sustabdyt alytiškio dar anoj kadencijoj iniciatyvas miesto labui pilnai įveiklint aerodromo, pramonės parko potencialus, ne tik iki šiol per politiko privatų ieškinį slopinamas. Buvo anoj kadencijoj per alytiškio atstovautą visuomeninę organizaciją spaustas per teisėsaugą. Nors byla tuo met bliuško teisme ir kur dalyvavę valdininkai spaudė kumščius nuo tokių teisėsaugos biaurių metodų, bet. Prieš tai buvo kratos alytiškio bute, klausoma telefono pokalbių, net žmoną apklausinėjo ir nieko nepešė. Bet tam momente radę net kelis eurus alytiškio areštavo, nors tuo met bedarbis. Trumpiau štai tokiais cinikais metodais stabdė sustabdyt. Kodėl Alytaus teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 tuo met tarybos narys S.Leonavičius po privačiu kaltinimu tyčiojos iš alytiškio ir nurodinėjo žargonu- kas ubagui davė teisę klaust ir aiškint, klykė nurodinėdamas teisėjai kokias baudas dėt kad neišsimokėtų- paskui alpo prieš alytiškį. Dabar persigandęs per kitur bandė alytiškį kaip psichinį įteigt už jo elgesio viešinimą, pats papuldamas po LR BK 146 str , 3 d.-baudiamas už psichiškai sveiko žmogaus bandyt prievartos būdu patalpint.. Reiškia Alytaus teismo civ. byloj Nr.2-952-292/2017 pats tarybos narys tyčiodamasis iš alytiškio reikalavo leidimo ginklui ir psichinės pažymos ir pateikė alytiškis, o ten sveikas. O štai su pačio politijo psichika, kur pats alpo prieš alytiškį teisme ir tik po tabletės, kurios pats išsiimt nesugebėjo, dar šisip tsip savo kojom iš teismo salės išėjo. O teisėja D.Kvedaravičienė politikui net greitosios pagalbos nekvietė, kur klausimas, ar gerai pafarė. Nes tuo met greitoji pagalba būt prie visų teisme nustačius diagnozę politikui ir gal nebūt tokių nesamonių. O dabar net rinkėjai jo nerinko, ir kaip paniškai bijo Prezidento. O juk psts ir Vilniaus pramonės it amatų rūmų prezidentas. Ar verslinūnkams negėda turėt tokį verslo asociacijos lyderį, kurio žmonės net į tarybą nerenka? Tai kaip buria jis verslininkus, ar ir skundinėjimais ir intrigom kaip taryboj būdamas garsėjo?

  Komentaras

  Čiudakas jau pradėjo kliedėti apie LR Prezidentą :) Joooo, Nausėda tik ir laukia kada galės susitikti su taryba ir meru :) Blokuokit komentrus šito žmogėno, nes miestui prišauks bėdą

  Komentaras

  Vienok išlieka sav. Įst. 16 str.- taryba priima sprendimus dėl miesto strateginių vystymo tikslų, kur. Pagal Konst. 46 str.- valstybės ūkinė veikla turi būt reguliuojama taip, kad ji tarnautų Tautos bendros gerovės lygiui, reiškia užtikrint, kad visas miesto potencialas būt efektyviai išnaudojamas viso apie 50 tūkstančių alytiškių labui. Reiškia per taryba turi būt priimti sprendimai dėl aerodromo virš 100 ha ant valstybės žemės, kad pustuštis nestovėtų. Geriausia per aukcioną visą teritoriją parduot, kurie vystytų ir mokėtų mokesčius. Dėl pramonės parko spartint Kauno grūdų 32 milijonų investicijų atėjimą bei pritraukt kitą strateginį investuotoją plečiantis į rajono teritoriją. Sprest dėl padangų gaisro apleistų statinių, kur vėl kol kas neįvyko. Dėl aerodromo ir padangų gaisro trukdžio teisminių procesų vilkinimai, per ką neišnaudojami šie potencialai. Reiškia reikia pasikviest LR Prezidentą į Alytų, susitikt su meru ir nauja taryba, bei gyventojais ir išsakyt pretenzijas dėl teismo trikdžių. Nes Prezidentas rinktas, pagal Konst. kontroliuoja teismus, skiria atleidžia teisėjus ir už tai atsakingas ir atskaitingas. Todėl iš jo galima prašyt, kad padėtų šiuose dalykuose pagal savo kompetenciją ir Alytus galėtų proveržį vystyme daryt. O jei užsiblusinės smulkmenose, skundinėjimuose kaip bivo, stagnacija. Vėl neefektyviai naudojamas dar likęs miesto galingas potencialas.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.