Alytaus gimtadienio šventės atidaryme paskelbti naujieji miesto ambasadoriai. Simboline ambasadore Jungtinėje Karalystėje tapo Silvija Černiauskaitė, JAV – Dalia Giedrimienė.
Alytaus miesto šventės atidarymas neatsiejamas nuo Metų žmogaus įvertinimo. 30-uoju Lietuvos žurnalistų sąjungos (LŽS) Alytaus skyriaus narių išrinktu laureatu tapo buvęs Alytaus miesto...
Alytus švenčia savo, kaip miesto, 443-iąjį gimtadienį. Jis skaičiuojamas nuo 1581 metų, kaip Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Steponas Batoras Alytui suteikė miesto...
Siekiant auginti sėkmingą organizaciją, svarbu sukurti aplinką, kurioje darbuotojai jaustųsi įvertinti ir būtų motyvuoti reikšti savo nuomonę, siūlyti idėjas. Darbuotojų nuomonė ir pastebėjimai...
Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­tė, gy­dy­to­ja, bu­vu­si il­ga­me­tė po­li­kli­ni­kos va­do­vė Al­do­na Ja­ni­na Ka­ra­zi­jie­nė (nuotr.), dau­ge­liui la­biau ži­no­ma kaip Ja­ni­na, po dvie­jų...
Mies­to gim­ta­die­nio šven­tės iš­va­ka­rė­se aly­tiš­kių Onu­tės ir Jo­no Barš­čių šei­mą pa­sie­kė ypa­tin­gas pri­zas – Dzū­ki­jos tau­to­dai­li­nin­ko Kęs­tu­čio Be­ne­di­ko au­to­ri­nis me­džio...
Tra­di­ci­ja, pro­c­esas, au­gi­mas ir lau­ki­mas – taip trum­pai ga­li­ma bū­tų api­bū­din­ti Aly­taus ra­jo­no But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos or­ga­ni­zuo­ja­mą moks­lei­vių spor­to ir me­no šven­tę...
1981-ai­siais Dzū­ki­jos sos­ti­nė skam­biai at­šven­tė 400-ąjį mies­to gim­ta­die­nį. Po to bu­vo įvai­rių mė­gi­ni­mų švęs­ti, ta­čiau pri­rei­kė de­šimt­me­čio, kol 1991-ųjų bir­že­lio vi­du­ry­je...
„Re­ko­men­duo­ju tai, kas tik­ra“, – apie ar­tė­jan­čio Aly­taus mies­to gim­ta­die­nio ren­gi­nius sa­ko sto­ties „FM99“ įkū­rė­jas, Aly­taus ra­di­jo va­do­vas, lai­dų ir ren­gi­nių vedėjas...
Dzū­kų tar­mės puo­se­lė­to­ja aly­tiš­kė Svet­la­na Ža­dei­kie­nė (nuotr.) yra vie­na iš 11-os kan­di­da­tų Kul­tū­ros pre­mi­jai gau­ti už sa­vo tar­mės puo­se­lė­ji­mą, tai­gi ir šven­ti­nio...
MIRĖ AUTOMOBILYJEBirželio 13 d. apie 22 val. 25 min. Alytaus r., Dauguose, automobilio„Toyota Avensis“ salone, rastas mirusio vyro (g. 1965 m.) kūnas.
Reta miesto, mokyklos ar bendruomenės šventė apsieina be iškilmingai giedamo himno, turime tokį kūrinį ir mes, alytiškiai. Šiemet himnui dedikuota visa miesto šventė. Norėdami prisiminti Alytaus...
Birželio 14–15 dienomis miesto šventei skirti specialūs viešojo transporto maršrutų tvarkaraščiai.
Birželio 14–16 dienomis Alytuje šurmuliuos miesto 443-iojo gimtadienio šventė. Jos metu eismas bus uždarytas, ribojamas įvairiose vietose. Nuo birželio 13 d. 13 val. iki birželio 16 d....
„Nepailstanti Kančėnų moteris“ – taip vietiniai vadina Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kančėnų filialo bibliotekininkę Ritą Mikuckienę.
Alytaus miesto dienų metu renginių gausos mieste tikrai netruks. Šeštadienį į Alytų atvyksta „Kauno Žalgirio“ komanda. 19 val. vyksiančiose rungtynėse „Dainava“ laukia visų futbolo sirgalių ir miestą...
Tremtyje veikiantys rusų žiniasklaidos kanalai trečiadienį surengė bendrą paramos šalies politiniams kaliniams maratoną. Tai buvo antra tokia akcija.
Kelio Antakalnis-Jieznas-Merkinė 52-ajame kilometre, ties Alytaus kaimu, Takniškių g., „Toyota Prius“ automobilis, vairuojamas vyro (g. 1997 m.), birželio 12-osios rytą, 6.53 val., išvažiavo į...
Įsteigta Alytaus regiono pramonės ir verslo asociacija (ARPVA). Ši organizacija sieks vienyti regiono verslo ir pramonės atstovus, skatinti ekonominę plėtrą bei stiprinti bendradarbiavimą tiek vietos,...
Alytaus miesto gimtadienyje laukia ir neregėtos pramogos Birželio 14–16 d. švęsime 443-iąjį miesto gimtadienį, kuris dedikuotas Alytaus himno 25-mečiui. Himno žodžiai simboliškai sujungs veiklas ir...
Iki šiol dar ne­bū­ta – Aly­taus mies­to val­džia su­mąs­tė sta­ty­ti ga­myk­lą ar­ba ga­my­bos pa­skir­ties pa­sta­tą. Kad tai re­a­liai pla­nuo­ja­ma, liu­di­ja ką tik su­reng­tas to­kio pa­sta­to...

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

 • Gy­dy­to­ja Ja­ni­na Ka­ra­zi­jie­nė: „Užaugau prie Miesto sodo“

 • Savaitgalio programa

 • Kada ir kaip gimė Alytaus šventė? 

 • Pro memoria: Antanina Urmanavičienė

 • Devintosios žaidynės „Adam­kia­da“ vėl su­jun­gė kai­miš­kas Lie­tu­vos mo­kyk­las

 • Ar daug Alytaus senjorų aplankys Dainų slėnį?

 • „An­ge­lo spar­ną“ au­to­rius pa­ly­dė­jo lin­kė­ji­mu – svei­ka­tos

 • Žavi pa­sa­ko­ji­mai apie stip­rias mo­te­ris

 • Dzū­kiš­kas Svet­la­nos re­cep­tas

 • Į Bir­žų muzikos fes­ti­va­lį vyks­tan­tiems 

 • An­drius Ab­ro­ma­vi­čius: „Him­nas – tar­si laik­me­čio gar­si­nė nuo­trau­ka“
   

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.