Ben­dro­vė „Glass LT“, Aly­tu­je tu­rin­ti stik­lo pa­ke­tų ga­myk­lą, nuo lie­pos 1-osios ma­ži­na ga­my­bo­je dir­ban­čių žmo­nių skai­čių nuo 234 iki 165. Čia dar­bo ne­ten­ka 69 žmo­nės.
Ant­ras Lie­tu­vos pre­zi­den­to rin­ki­mų tu­ras kaip ir prieš pen­ke­rius me­tus bu­vo pa­lan­kus Gi­ta­nui Nau­sė­dai. Kaip anks­čiau, taip ir da­bar jis įvei­kė In­gri­dą Ši­mo­ny­tę. Tik...
„Lo­re­tos ga­le­ri­ja“ bir­že­lio 1-osios vidurdienį kvie­čia į šei­mos me­no dirb­tu­ves „Pa­žvelk į sa­vo šir­de­lės so­dą“, ku­rio­se da­ly­vaus ir is­to­ri­jas skai­tys kny­ge­lių au­to­rės ...
Aly­taus ra­jo­ne, Ra­džiū­nų kai­me, nuo­ty­kių par­ke „Tar­za­ni­ja“, pri­sta­ty­ta iš­skir­ti­nė pra­mo­ga – vie­nin­te­lis Lie­tu­vo­je pro­fe­sio­na­lus mi­nigol­fo aikš­ty­nas. „Tar­za­ni­jos“...
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai pradėjo administracinę teiseną dėl smulkios vagystės. Alytuje, Parko g. esančiame Jaunimo parke, buvo pavogtos trys moteriai...
Planinį patikrinimą Alytaus rajone esančioje mėsos perdirbimo įmonėje „Riamona“ atlikę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) Alytaus apygardos priežiūros skyriaus specialistai aptiko...
Paskelbtas nuosprendis vadinamojoje „Alytaus gaisro“ byloje, kurioje kaltinimai buvo pareikšti septyniems fiziniams ir juridiniams asmenims, tarp jų – UAB „Ekologistika“ vadovui Juozui Cicėnui, dėl...
Tiems, kurie dar nematė naujausio spektaklio-koncerto „Voro vestuvės (veseilia)“, birželio 1 d. yra puiki proga pamatyti naują Alytaus miesto teatro darbą.
Plytelių istorija yra ilga ir spalvinga, siekianti tūkstančius metų ir apimanti įvairias kultūras bei civilizacijas. Nuo senovės Egipto iki šiuolaikinių dizaino tendencijų, plytelės visuomet buvo ne...
Būsto pirkimas – vienas didžiausių iššūkių žmogaus gyvenime: tenka gerai paplušėti ne tik ieškant patrauklaus ir lūkesčius atitinkančio varianto, bet neretai daug laiko užtrunkama ir tvarkant įvairius...
Omiše (Kroatija) vykusio rankinio senjorų pasaulio taurės čempionato laimėtojais savo amžiaus grupėje tapo Lietuvos komanda. 40-mečių ir vyresniųjų žaidėjų turnyre lietuviai nugalėjo...
Penktą pergalę A lygos čempionate iškovojo Alytaus „Dainava“ ir, per penkiolika turų surinkusi 19 taškų, pakilo iš aštuntosios į penktąją vietą. Joje dzūkai pakeitė Gargžduose 3:0 sutriuškintą...

„Alytaus naujienų“ numeryje skaitykite:

 • Kiek darbuotojų ir kodėl atleidžia „Glass LT“?

 • Aly­taus ap­skri­ty­je Gi­ta­nas Nau­sė­da di­džiau­sio pa­lai­ky­mo su­lau­kė Laz­di­jų ra­jo­ne, ma­žiau­sio – kurorte

 • Slau­gos pa­slau­goms na­muo­se gau­ti eu­ro­pi­niai pi­ni­gai

 • Mo­bi­lio­siose am­bu­la­to­ri­jose per metus – 8 tūkst. apsilankymų

 • Gy­ven­to­jai apie dan­tų pro­te­za­vi­mą Aly­taus ra­jo­ne: „Die­vu­lis do­va­no­jo“

 • Kar­dio­lo­gi­jos kon­fe­ren­ci­ja Aly­tu­je – šven­tė me­di­kų ben­druo­me­nei

 • Mask­va to­liau ka­la ge­o­po­li­ti­nius kuo­lus

 • Vai­kams ra­šan­čių moterų pa­ta­ri­mas: „Tė­ve­liai, skai­ty­ki­te kny­gas ir ro­dy­ki­te pa­vyz­dį!“

 • Švie­žių gry­bų Mil­da ir šie­met paragavo pir­mo­ji

 • Ką ži­buok­liau­jan­čiai sen­jo­rei pa­ža­dė­jo Aly­taus miesto me­ras?

 • No­mi­na­ci­jų va­ka­rą nu­spal­vi­no dzū­kų tar­mės skam­be­sys

 • But­ri­mo­nių gim­na­zis­tai – pro­jek­to „Plas­tic Pi­ra­tes – Go Eu­ro­pe!“ da­ly­viai

 • Ma­lo­niai nu­tei­kia em­pa­tiš­kų žmo­nių el­ge­sys

 • Ko ieš­ko­si­me, tą ra­si­me…

 • Aly­taus ra­jo­ne ati­da­ry­tas vie­nin­te­lis Lie­tu­vo­je mi­ni­gol­fo aikš­ty­nas

 • Lie­tu­vos ran­ki­nio sen­jo­rai iš­sau­go­jo pa­sau­lio auk­są

 • Aly­taus ir Dau­gų ko­man­dos da­ly­va­vo pa­sau­ly­je di­džiau­sio­se var­žy­bo­se

 • Tin­kli­nį žai­džian­tys Aly­taus gim­na­zis­tai iš­si­aiš­ki­no, kas stip­riau­si

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.