Skaitykite šiandien
 
arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Tolvinas, Neringa, Bernardas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien
toliau2018-06-12  SpausdintiSpausdinti

Bendrovė „Dzūkijos vandenys” neteko dviejų darbuotojų: brolių kūnus ištraukė iš šulinio

Laura BALIUKONIENĖ

Va­kar prieš vi­dur­die­nį ben­dro­vę „Dzū­ki­jos van­de­nys“ pa­sie­kė krau­pi ži­nia – žu­vo sa­vait­ga­lį pa­gal pri­va­tų už­sa­ky­mą šu­li­nį ka­sę du dar­buo­to­jai. Pir­ma­die­nio ry­tą du bro­liai aly­tiš­kiai be gy­vy­bės žen­klų ras­ti maž­daug dvy­li­kos met­rų šu­li­ny­je. Po­li­ci­ja aiš­ki­na­si, kas iš tie­sų nu­ti­ko.

 

Prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo de­par­ta­men­te pir­ma­die­nį apie 10 val. 20 min. gau­tas pra­ne­ši­mas, kad Prie­nų r., Bal­bie­riš­kio se­niū­ni­jo­je, Mac­kių kai­me, Ty­lio­jo­je gat­vė­je esan­čia­me šu­li­ny­je kai­my­nė pa­ste­bė­jo žmo­gaus kū­ną.

 

Į ne­lai­mės vie­tą at­sku­bė­jo ug­nia­ge­siai, ku­rie iš maž­daug 12 met­rų gy­lio šu­li­nio su 40 cm van­dens iš­trau­kė dvie­jų vy­rų kū­nus. Pa­ti žu­vu­sių­jų iš­trau­ki­mo iš šu­li­nio ope­ra­ci­ja tru­ko iki va­lan­dos.

 

Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, ben­dro­vė­je „Dzū­ki­jos van­de­nys“ van­dens tie­ki­mo ir ruo­ši­mo ope­ra­to­riais-elek­tro­mon­te­riais dir­bę 58-erių ir 60-ies me­tų bro­liai sa­vait­ga­lį dir­bo pa­gal pa­ten­tą, vyk­dė pri­va­tų už­sa­ky­mą iš­kas­ti šu­li­nį. Juos pa­sam­dė ten vie­na gy­ve­nan­ti pen­si­nio am­žiaus bu­vu­si mo­ky­to­ja.

 

Ne­pa­tvir­tin­tais duo­me­ni­mis, šu­li­nį ka­sę vy­rai ga­lė­jo už­dus­ti nuo me­ta­no du­jų. Abu žu­vu­sie­ji bu­vo ieš­ko­mi nuo sek­ma­die­nio va­ka­ro.

 

Kaip tei­gė „Dzū­ki­jos van­de­nų“ di­rek­to­rius Ju­ri­jus Čer­via­kov­skis, abu bro­liai ben­dro­vė­je dir­bo apie 30 me­tų, bu­vo pa­rei­gin­gi, ver­ti­na­mi ko­le­gų. Jie ben­dro­vė­je bu­dė­da­vo kas ket­vir­tą pa­rą, o lais­vu nuo dar­bo įmo­nė­je lai­ku dir­bo pa­gal pa­ten­tą. Pri­va­tus už­sa­ky­mas, ku­rio me­tu nu­ti­ko ne­lai­mė, ne­bu­vo su­si­jęs su ben­dro­ve.
toliau2018-06-12  commSkaityti komentarus (0)


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema
Hello, World
commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100