Komentarai
 
arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Tolvinas, Neringa, Bernardas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Komentarai

Alytaus greitosios medicinos pagalbos stotis – be dispečerinės, aplinkosaugininkų departamentas – reorganizuojamas

Va­do­vau­jan­tis svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nist­ro Au­re­li­jaus Ve­ry­gos įsa­ky­mu, nuo lie­pos 1-osios tri­jo­se ša­lies grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ty­se, tarp jų ir Aly­taus, ne­be­lie­ka dis­pe­če­ri­nių tar­ny­bų. Jų funk­ci­jas tu­ri vyk­dy­ti kai­my­nys­tė­je esan­čių di­des­nių mies­tų grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­čių dis­pe­če­ri­nės tar­ny­bos. Pa­vyz­džiui, Aly­taus grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties dis­pe­če­ri­nės funk­ci­jas pe­ri­ma Kau­no grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­tis. Dėl šios prie­žas­ties Aly­taus grei­to­jo­je dar­bo ne­teks de­šimt dar­buo­to­jų. Re­mian­tis ap­lin­kos mi­nist­ro Kęs­tu­čio Na­vic­ko įsa­ky­mu, nuo lie­pos ša­ly­je ne­lie­ka mi­nis­te­ri­jai pa­val­džių re­gio­nų ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­tų, tarp jų – ir Aly­taus. Po šios re­or­ga­ni­za­ci­jos be­veik vi­si de­par­ta­men­to dar­buo­to­jai per­eis dirb­ti į įsteig­tą nau­ją ap­lin­ko­sau­gi­nin­kų įstai­gą.
toliau2018-05-17  commGrįžti į straipsnį

Jūsų nuomonė


2018-05-18 07:08:55 alytiškiams (78.58.98.108)
Šiam AN internetiniam puslapy keli straipsniai. Kaip mažinami likusių Alytuj valstybinių įmonių darbuotojai. Praktiškai santykiu perpus. Nes sumažėjus apie pusę gyventojų, tiek išlaikyt neįmanoma. Reiškia ir likusių Alytaus valstybinių institucijų darbuotojai mato. Jų beveik perpus daugiau nei išlaiko. Reiškia stresai kolektyvuose.. Dabar kaip Kauno miesto valdžia per savivaldą dirba. Tik gavo duomenis, kad per paskutinius metus sumažėjo penktadalis gyvetojų. Iš kart strategija penktadaliu mažint savivaldybę. ir dar sparčiau užvest projektus, kad patiems užsidirbt ir miesto biudžeto paskolas mažint. Nepalikt jų savo vaikų ateičiai. Neleidžia sau gyvent ateities sąskaita. Alytuj per paskutinius mėnesius apsilankė premjeras ir keli ministrai. O jiems tikra informacija apie padėtį Alytuj, ypač gyventojų skaičiaus kitimą, ateina. Reiškia po jų vizitų sprendimai dėl Alytaus aiškūs. Trumpi. Esmėj drastiški. Šienavimo stilius. Nesirūpinat savo miesto gera ateitim, tai mažinkites. Reiškia palyginus su Kauno miesto valdžia Alytaus m. taryboj per paskutinius posėdžius svarstant metines ataskaitas. iki rimtų klausimų nepakylama. Ten savo susireikšminusiose ambicijose klaidžiojasi. Vėl laytiškių bendruomenė renkanti tarybą ir merą nereikli. Kaip šiuos kadencijos rinkimus kaip per pasakas burdamiesi yrėsi - taip ir tęsia. Būsimus ir formuoja iš pasakų lygio. Kur turėtų būt trumpi vertinimai dabar. Ir būsimų politikų. Vardija gyventojų pakitimo skaičių ir stategijas kaip švelnins. Ir užtikrins paskolų atidavimą nebloginant padėties alytiškiams. Nes iki 2020 metų likus nedaug laiko nėr kada - mokintis per savivladą. Arba ant savo kailių. Per ką mažėja gyventojų. Kad patiems baugu. Pripažinsiu, pats aršioauias pasirpriešinimas ginant miesto interus per šią kadenciją. Kur atseit verslai per rinkimus stengės. Esmėj tie patys, kad atsakyt kas vyksta, pasakas ir toliau kuria.. Nejausdami atsakomybės saiko. Blogiausia, kontraargumentų šiems valdžioje, kur yra ir ką rimčiau kritikuot, nesugeba rimčiau ir norintys po jų įrodyt. Kad geriau vardija problemas ir jų sprendimus. Trumpiau kuo neatsakingiau per savivaldą -tuo drastikšiau patiems ir gryžta. Per sunkėjančias sąlygas išgyvent Alytuj. Tai dabar ko prašys būt ..valdžioje?
2018-05-18 09:46:09 Giliss (5.20.52.103)
Ta pati panelė, tik kita suknelė! Žinant ,kad nemaža dalis aplinkosaugos darbuotojų tenai pakliuvo ne pagal tikrą konkursą ar susiveikę darbelius, buvo proga pravesti atestaciją ,o ne atrinkti vėl pagal blatą! Panašu ,kad dėja...
Start Previous   [ 1-2 ]    End  Next  

Rašyti komentarą:

Vardas *
El. paštas *
Komentaras *
    

*   - pažymėti laukeliai būtini

Prisijungti
Prisiminti
commPriminti slaptažodį  registruotisRegistruotis


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

Neišnagrinėjome aktualios jums temos? Pasiūlykite jums aktualias temas, stengsimės paliesti ir jas...

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100