arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Eiviltas, Eiviltė, Jonas, Janina

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Komentarai

Savivaldybės prioritetai investuotojams – infrastruktūra, sklypai ir gamybinės patalpos

Šį ket­vir­ta­die­nį Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės va­do­vų kvie­ti­mu jo­je ap­si­lan­kė vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nist­ras Gied­rius Sur­plys, ku­ruo­jan­tis re­gio­nų plėt­rą, ir tie­sio­gi­nių už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų plėt­ros agen­tū­ros vie­šo­sios įstai­gos „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“, vei­kian­čios prie Ūkio mi­nis­te­ri­jos, at­sto­vai. Pa­grin­di­nis su­si­ti­ki­mo tiks­las – pri­sta­ty­ti sa­vi­val­dy­bės tu­ri­mus pri­ori­te­tus in­ves­tuo­to­jams, kad šie im­tų steig­ti įmo­nes Aly­tu­je ir tarp aly­tiš­kių ma­žė­tų ne­dar­bas. Taip pat sve­čiams iš­sa­ky­ta, ko­kios pa­gal­bos ti­ki­ma­si iš vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų.
toliau2017-03-18  commGrįžti į straipsnį

Jūsų nuomonė


2017-03-17 20:01:21 red (78.63.239.242)
investuotojams reikia kvalifikuotu darbininku, kuriu Alytuje nebeliko, nes sveiko proto ir darbingi zmones emigravo ten, kur mokami normalus atlyginimai, o ne lietuvskas minimumas :)) mieste beliko tik svogeriai, partiniai ir pencinykai :)) nu dar biski juodadarbiu, arianciu uz 400 euru :))
2017-03-18 09:07:29 šaunuoliai (78.62.252.160)
Gyvendamas Alytuj palaikau iniciatyvas valdžioje esančių, kur naudingos alytiškių interesų labui. Dar prieš metus susirinkime valdžios su verslininkais Alytaus miesto savivaldybės tarybos posėdžių salėj vienas drysau paklaust. Ar teisybė, kad gal Alytaus ..likučiams nenaudinga? Kad į Alytaus pramonės parką kaip Marijampolėj pravestum rimtą užsienio investuotoją su 1000 gerai apmokamų darbo vietų? Tada gal likę iš kitų gamyklų, kur nedideles ir po kelis šimtus darbuotojų sudaro, gal išeitų pas geriau mokantį investuotoją? Salėj buvo tyla ir atsakymo nebuvo. Tad vertinant užkuliusius pagirtinos šių valdančių iniciatyvos eit į prieky. Kur įpusėjus kadencijai regis pagal galimybes pasiseka užvest anksčiau strigusius ir miesto infrastruktūros gerinimo projektus. Sugebėta per tarybą bandyt siūlyt švietimo pertvarką, kur iš atlikusių lėšų galima nedidint kompensuojant atliekų kainas? Kur susidaro kompensacijos dėl gyventojų mažėjimo. Kaip ir bandyta taryboj siūlyt garsint pokalbius tarybos komitetuose. Kur svarstant tarybos sprendimus kievienas tarybos narys gali siūlyt alternatyvius sprendimus Ir tada visi alytiškiai perklausę komitetų posėdžių garso įrašus svarstant rūpimus klausimus aiškiai žinotų. Ką atskiri tarybos nariai siūlė vienu ar kitu atveju ir neliktų erdvės populizmui skleist. Tad oponuojantiems šiuos siūlymus atmetus, valdantiems siūlau juos pakartot būsimam tarybos posėdy. Dar aiškiau išaiškinant jų svarbą. Tad valdantys regis vieninteliai per Alytaus istoriją, kur kaip ir susikompramitavusių savo gretose nelaiko.. Atskirus pašalinę iš valdančių frakcijos, kiti patys traukias matydami nesugebėdami.. Tokiems reikėtų pasiūlyt ir tarybą palikt kaip per sarąšą atėjusiems. Nes ,,Alytaus piliečiai" meras V.G. per rinkimus surinko net 13 tūkstančių alytiškių palaikymą. Tad gali ir pasakyt atskiriems atitrūkusiems nuo frakcijos, eikit ir iš tarybos. Jei tokie garbingi kaip per sąrašą atėję. O vietoj jų užgrūdint sąraše žemiau esančius. Tad pirmyn. Kaip ir taryboj nevengt per darbo grupes spręst opius miesto vystymui klausimus. Kaip dėl atliekų kainų mažinimo, vežėjų, švietimo pertvarkos.. Ypač į darbo grupes įtraukiant oponuojančius ir pažiūrėt. kaip jie sugeba siūlyt. Kas priklauso sugebėt pagal tarybos nario išimtines kompetencijas.
2017-03-18 09:16:05 >78.62.252.160 (78.63.214.200)
Ana va plokštelę apvertei? Tik nesenai į šunio dienas dėjai V.G ir visą tarybą, dabar gi skūrą išvertęs trubadūras giedi jiems.Siaubas
2017-03-18 09:28:38 paaiškinu (78.62.252.160)
Įpusėjus kadencijai paaiškėjo. Kas iš tikro kaip stabdžiai veikia Alytuj per savivaldą. Nesugebėdami net per teismus bando slopint. NEIŠDEGS. Paskaitykit paskutinius savivaldybės etikos komisijos posėdžių sprendimus. Paaiškės. Ir tarybos narių veikla vertinama pagal konkrečius tarybos narių teiktus sprendimus per šios kadencijos 2 metus. Ir štai pasižiūrėjus į konkrečiai teiktus tarybos narių sprendimus -vaizdelis ..aiškus. Valdantys visa galva aukščiau. Nes jų konkrečių sprendimų teikta daugiau ir kokybiškesnių. Per paskutinį mėnesį konkrečiai švietimo bandė teikt... garsint komitetų įrašus ko išsigando kaip kurie veikėjai. Ir viską tuo apie save pasakė. Vėl kalba apie makroekonominius rodiklius, kur tuomet buvo blogi nėra į šuns dienas. Dabar makroekonominiai rodiklaii gerėja. Kadangi valdantys perskaitę padarė išvadas ir sėkmingai dirba. O oponuojantiems taip nesigauna. Tad valdantys PIRMYN. Ne blusinėtis kas kur ką sakė, o eit į prieky. O kaip blusinėtojų lygis, kas kur ką sakė, turi likt Alytaus istorijoj kaip gėdingiausias tarpas. Ir nesikartot. ir į Alytų reikia atvest investuotoją su progresyviu mastymu. Ne kaip viršuj rašo komentare kaip sustaburėję kaip kurie..vos ne švogeriais. Į alytiškius kaip į pigią ir beteisę darbo jėga žiūrintys..Tad malonu, kad šios permainos jau matos ir artėja.
2017-03-18 10:09:46 > 78.62.252.160 (78.63.214.200)
Kiek tu atvedei investuotojų į Alytų? Kiek sukūrei darbo vietų? Kiek? Pasigirk. O už ilgą liežuvį visada tenka atsakyt. Žiūrėk gal pradėsi mąstyt kai eismai baisis ir suprasi ,kad reikia galvot ką sakai.
2017-03-20 11:13:30 >78.62.252.160 (83.171.0.154)
78...160 rašo : ,,Alytaus piliečiai" meras V.G. per rinkimus surinko net 13 tūkstančių alytiškių palaikymą". Jei V.G. VIENAS būtų ėjęs į rinkimus, tada galima taip teigti. Jei šiandien būtų rinkimai... vaizdelis būtų ne koks, gal 1-2 tūkst. :) :) :)
2017-03-21 07:57:06 savivladybės etikos komisjos sprendimai (78.62.252.160)
2. SVARSTYTA. Dėl Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-01-25 rašto Nr. SD-813(6.17). Vadovaujantis Alytaus misto savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-344, 25 punkto 25.2 papunkčiu komisijos pirmininkė teikė balsuoti, kad pradėti tyrimą dėl S. Leonavičiaus elgesio. BALSAVIMAS: UŽ – 8, NUSIŠALINO – 1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnio 5 ir 6 punktais, komisijos pirmininkė teikė balsuoti, kad Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys S. Leonavičius pažeidė padorumo ir pavyzdingumo principus ir priimti sprendimą vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės politikų elgesio kodekso 9 straipsnio 1 dalies 3 ir 5 punktais. BALSAVIMAS: UŽ – 8, NUSIŠALINO – 1. NUSPRĘSTA: 1. Vadovaujantis Alytaus misto savivaldybės tarybos Etikos komisijos nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-344, 25 punkto 25.2 papunkčiu pradėti tyrimą dėl S. Leonavičiaus elgesio. 2. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės politikų elgesio kodekso 4 straipsnio 5 ir 6 punktais, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys S. Leonavičius pažeidė padorumo ir pavyzdingumo principus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės politikų elgesio kodekso 9 straipsnio 1 dalies 3 ir 5 punktais komisija priėmė sprendimą konstatuoti, kad valstybės politikas pažeidė šiame kodekse ar institucijoje, kurioje jis eina pareigas, veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose ar kituose teisės aktuose nustatytus valstybės politiko elgesio principus ar reikalavimus ir rekomenduoja viešai atsiprašyti. - REZIUMĖ štai kaip dirba atskiri veikėjai nuo verslo taryboje. Kur jei kaip tarybos nariia davė priesiaką laikytis įstatymų -gali trauktis iš tarybos ir niekas neliūdės.
2017-03-21 08:02:59 alytiškams (78.62.252.160)
Gerb. alytiškiai, nors spauda nerašo žinokit. Kad tarybos narys S.L. deklaruodamas, kad neima tarybos nario išmokų. Vienok atseit kaip privatus eilinį alytiškį po teismus garsina ieškiniais po 10 tūkstančių eurų. Kad komentare apie jį parašyta, kad atseit kaip dviveidis. Kur pasirodo jo firmai priklausė net 2 orlaiviai. Vienas išregistruotas 2016 -06-22, kitas dar prieš metus. Žinokit šiuos herojus. nežiūrėkit ką kalba. Žiūrėkit ką daro.
2017-03-21 08:19:08 valdančių iššūkiai (78.62.252.160)
Valdantys šiuo metu susiduria su 2 iššūkiais. Su kuriais po truputį susitvarko. Apie ką kiti net prabilt nesugeba. Tad valdantys per tai pranašesni ir kitiems rinkimams laimėt pasmerkti. Tie iššūkiai kaip pravest rimtą investuotoją į pramonės parką kur savi veikėjai..? Ir santykiai su Litesko. Kur teismuose ieškinys prieš Litesko 14 milijonų eurų sumoje ir katilinių atgavimas bei šilumos sutarties nutraukimas. Kur į šią blogą būklę Alytus atsidūrę per buvusių kadencijų tarybų sprendimus. Per ką katilinės atiduotos ir panašiai. Tad šios jėgos ir dabar iš užkuliusių kaip ir kitiems rinkimams bando sau palankius ruošt. Bet nesėkmingai ir fiasko patiria.
2017-03-21 08:26:06 primenama (78.62.252.160)
Prieš metus už etikos paežidimus...“Alytaus piliečių” frakcija iš savo narių pašalino tarybos narį Sigitą Leonavičių Pirmadienį posėdžiavusi “Alytaus piliečių” frakcija priėmė sprendimą iš savo narių pašalinti tarybos narį Sigitą Leonavičių. Alytaus miesto savivaldybės meras ir “Alytaus piliečių” rinkiminio sąrašo lyderis Vytautas Grigaravičius, komentuodamas tokį frakcijos sprendimą sakė, kad jis priimtas išklausius frakcijos narių nuomones. Anot Vytauto Grigaravičiaus, Sigitas Leonavičius žinojo frakcijos posėdžio darbotvarkę, tačiau jame nedalyvavo. -ŠTAI tiek ir reikalingi šie veikėjai Alytui.
2017-03-21 08:35:20 dėl atliekų kainų mažinimo (78.62.252.160)
Kad atliekų kanų nedidint reikia žiūrėt. Iš kur kompensuot dėl gyventojų mažėjimo atsirandančius nustolius. Tad vieni valdantys taryboj bandė per švietimo pertvarką ieškot kompensacijų. Oponuojantys net nebando ir kaip trukdo. Nors kalba, kad dėl atliekų kainų mažinimo stengias? Bijodami net viešint ką per tarybos komitetus kalba dėl priiminėjamų sprendimų. Kad ir dėl atliekų kainų mažinimo. Tad atsirinkit alytiškiai kas yra kas. Ir populistams ne pasakykit.
2017-03-21 08:44:56 > alytiškams (78.62.252.160) (81.7.95.224)
Tai Sigitas L. tave į teismą padavė kaip privatus asmuo,o ne tarybos narys. Kuo tu nepatenkintas? Galvojai,kad nebaudžiamas galėsi šmeižt, žemint, įžeidinėt žmogų negaudamas už tai grąžos? Gavai ko nusipelnei. Ko čia dabar verkauji? Yra tokia sena lietuvių patarlė - jai galva durna, tai kojom nepakajus. Tai va, kai nemąstai ką rašinėji tai ir gauni atgal. Ir mačiau komentaruose tau klausimas geras buvo užduotas - kiek atvedei į miestą investuotojų, kiek darbo vietų sukūriai - ko neatsakai? Nes neturi ką atsakyti. Tik komentaruose iš pavydo kitiems draskaisi.
2017-03-21 08:57:12 Trubadūrui 78...160 (90.138.80.134)
Lojo lojo 78....160 ant gerb. S.Leonavičiaus ir prisilojo. Laukia teismas su kilogramine purvinų komentarų byluke. Bet matyt žmogėnas nori ir 3 bylos :). Net nesuvokia, kad tolesnis lojimas ir dokumentų skelbimas čia viešai ponuliui irgi gali atsirūgti. Gal teisme paaiškins kas jam šitus dokumentus perdavinėja... Mums visai negaila, kad ir kaip čia rypuoja. Lazda turi du galus :) O, kad meras net S.L. pašalinimo iš frakcijos priežasties po šiai dienai nesugeba įvardinti irgi daug ką sako... :) Po 2 metų alytiškiai puikiai mato kaip miesto meras į kritiką reaguoja. Tą ypač vaizdžiai pademonstravo atvykus žurnalistei Janutienei :) :) :) Ten buvo viršūnė :)
2017-03-21 09:30:08 informacija (78.62.252.160)
Vieša informacija savivaldybės internetinėj svetainėj. Įeinat į etikos komisijos sprendimai ir skaito visi. Kas nori...Pasakom GĖDa šiems. Gasdinėjimais eina ir atgal gauna.Matyt kitaip jau nesugeba. Ir kam eit į politiką jei nesugeba?
2017-03-21 09:31:57 dėl mero (78.62.252.160)
Dėl mero V.G. toli šiems ponulaims. Nepriartėt net...Nesiseka jo į intrigas įtraukt. Nors bando ir nesigauna.
2017-03-21 09:40:26 Nesvaik (83.171.0.154)
Niekas to mero į jokias intrigas neįtraukinėja, nesvaik čia. Miesto meras gimtadienį švenčia, kai antras valstybės pagal rangą pareigūnas atvažiuoja į Alytų. Va ir visas mero požiūris į alytiškių problemas. Dar neprarandam vilties, kad vis dėl to yra ir kitokių žmonių nei jis :)
2017-03-21 09:47:45 pakartoju (78.62.252.160)
Iki esamo mero poste V.G. jum toli ir nepriartėt. Ir palyginus su juo jau dabar patys kaip apgailėtini politiniai lavonai. Juokias kas suvokia Alytuj iš jūs jau. Net teisme panašu juokiasi...
2017-03-21 10:13:41 Trubadūrui (83.171.0.154)
Kas bus "apgailėtinas politinis lavonas" pamatysim po 2 metų :) O teisme, tai 1000 % juokiasi iš tamstelės, nes lakstai ir lakstai su nepabaigiamom savo keverzonėm. Nesuvoki net pradinukui aiškių elementarių teisinių reikalvimų. O gal galvoji, kad ir toliau galėsi šmeižti žmones ???
Start Previous   [ 1-18 ]    End  Next  

Rašyti komentarą:

Vardas *
El. paštas *
Komentaras *
    

*   - pažymėti laukeliai būtini

Prisijungti
Prisiminti
commPriminti slaptažodį  registruotisRegistruotis


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

Neišnagrinėjome aktualios jums temos? Pasiūlykite jums aktualias temas, stengsimės paliesti ir jas...

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100