arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Viešvilas, Rasuolė, Baltramiejus

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2017-08-22, Nr. 93
Ministrą Liną Kukuraitį Alytaus rajono patirtis sužavėjo pozityvumu
Penk­ta­die­nį Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je vie­šė­jo so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nist­ras Li­nas Ku­ku­rai­tis, vi­ce­mi­nist­rė Vil­ma Ši­la­lie­nė, pa­dė­jė­ja Kris­ti­na Pau­li­kė, Vals­ty­bės vai­ko tei­sių ap­sau­gos ir įvai­ki­ni­mo tar­ny­bos Tei­si­nės pa­gal­bos ir tarp­tau­ti­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo sky­riaus pa­ta­rė­ja, vyk­dan­ti di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo funk­ci­jas, Da­lia Sku­čai­tė.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kunigo Miroslavo ženklai Miroslavo bažnyčioje
„Mi­ros­la­vas gar­sus sa­vo di­din­ga baž­ny­čia, jos var­pų gau­de­siu, o nuo 2006 me­tų bir­že­lio 13 die­nos – ir pui­kiais nau­jais var­go­nais. To jam šian­dien ga­li pa­vy­dė­ti net Dzū­ki­jos sos­ti­nė Aly­tus. Mi­ros­la­vo baž­ny­čia – is­to­ris­ti­nė, tu­ri ne­ok­la­si­ciz­mo ir ne­oba­ro­ko bruo­žų, dvi­bokš­tė, su tri­sie­ne ap­si­de bei prie­an­giu, o šven­to­riaus tvo­ra su­mū­ry­ta iš ak­me­nų.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[2]
Šaltalankių derlius džiugina – pavojingų muselių nepasirodė, uogų daug
Ūki­nin­kės Dai­vos Kve­da­rai­tės šal­ta­lan­kių ūky­je „Am­ber­ry“, esan­čia­me Aly­taus ra­jo­ne, – pats dar­by­me­tis. Kas ry­tą de­šim­tys uo­gų sky­nė­jų nuo ašt­rias­pyg­lių krū­mų ski­na eko­lo­giš­kai už­au­gin­tus ver­tin­gus šal­ta­lan­kius, se­no­vė­je va­din­tus Si­bi­ro ana­na­sais.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Mokslo ąžuolas iš Maštalierių kaimo
Kas­dien ma­to­me, skai­to­me vi­suo­me­nės pri­pa­ži­ni­mo alks­tan­čių val­džion iš­rink­tų­jų nuo­trau­ko­mis puoš­tas pa­ne­gi­ri­kas apie ko­kius įvy­kius ar dar­bus, nors tie dar­bai daž­niau­siai yra jų tie­sio­gi­nė pa­rei­ga. Kur kas re­čiau su­ži­no­me apie iš­ki­lius žmo­nes.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ka­bi­ne­tuo­se dir­ba bė­gi­mo mė­gė­jų

 

 Kur­nė­nų Lau­ry­no Ra­dziu­ky­no mo­kyk­la: „Bal­ti­jos ke­ly­je – su mei­le šir­dy­je”

 

„Mes tu­ri­me bū­ti stip­rūs ti­kė­ji­mu, kad vis­kas pri­klau­so nuo mū­sų pa­čių”

 

Va­sa­ros šėl­smas Ra­džiū­nuo­se

 

Ka­niū­kuo­se grū­dų kai­nos nu­ri­mo iki 8 eu­rų

 

Ly­de­koms gal­vas su­su­ka ul­tra­vio­le­ti­niai spin­du­liai
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
Stasys Šmigelskas: Dalyvavimas renginiuose fotografus užgrūdina
Paskutinį vasaros sekmadienį pusmaratonis „Alytaus tiltai 2017“ į Dzūkijos sostinę sukvies daugybę bėgimo sporto mėgėjų bei profesionalų. Trečią kartą vyksiantis sporto renginys klasikinės – 21 km – pusmaratonio distancijos trasa apjuos vaizdingiausias Alytaus vietas ir sujungs jas vienais įspūdingiausių mūsų šalies tiltų.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Intymi sveikata: kaip ja rūpintis teisingai?

Kiekviena moteris žino, kad intymios sveikatos problemos gerokai blogina gyvenimo kokybę. Deja, specialistų teigimu, kalbėti apie šias ligas moterims vis dar nedrąsu, kartais netgi vengiama kreiptis į gydytoją. Todėl intymia savijauta dažnai susirūpinama tik tada, kai nemalonūs simptomai tampa nepakeliami.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Marcinkonyse gandrų migracijos pradžios pranašai

Turbūt daugelio dėmesį atkreipė laukuose besibūriuojantys skaitlingi baltųjų gandrų būriai. Ypač sparčiai jie formavosi praeitą savaitgalį. Neretai vienoje vietoje pamatysi šimtą ar daugiau paukščių. Ornitologai žino, jog tai gandrų paskutinio pasiruošimo tolimai kelionei į pietinius kraštus ženklas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Robbie Williams pakviesti Į UNICEF misiją Malavyje vyksta Jazzu ir Donatas Montvydas
 Garsūs atlikėjai jungiasi prie UNICEF Lietuva kartu su TV3 jau septintą kartą rengiamos gerumo misijos „Už kiekvieną vaiką“, prie kurios šiemet lietuvius prisidėti kviečia UNICEF Geros valios ambasadorius dainininkas Robbie Williams, šiandien koncertuojantis Lietuvoje. Misijos dalyviai ruošiasi į Malavį, kuriame maždaug pusei šalies vaikų yra neprieinami trys minimalūs jų išgyvenimą galintys užtikrinti dalykai: maistas, skiepai ir gydymas. Į Lietuvos prezidentės Dalios Grybauskaitės globojamą gerumo misiją šiemet vyksta atlikėja Justė Arlauskaitė-Jazzu, dainininkas Donatas Montvydas, kunigas Ričardas Doveika ir UNICEF Geros valios ambasadorė, aktorė Virginija Kochanskytė.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Verslo liudijimas - šešėlis ar būdas jį įveikti?

Pastebėjau, kad valdžiai labai nepatinka paprasti dalykai. Visur, kur tik ji prikiša nagus, ar tai būtų darbo santykių, ar statybų, ar mokesčių reglamentavimas, viskas tampa labai sudėtinga. Vis tik vienas paprastas dalykas dar yra likęs iš laikų, kai valdžia dar nebuvo uzurpavusi visų žmogaus gyvenimo sričių. Tai – galimybė sumokėti gyventojų pajamų mokestį, įsigyjant verslo liudijimą. Jei užsiimi veikla, kuri įtraukta į sąrašą, mokesčius gali sumokėti labai paprastai – tiesiog imti ir sumokėti, fiksuotą sumą, be ilgų ir sudėtingų skaičiavimų.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100